Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w styczniu 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
19.02.2014

Wyszczególnienie

I 2014

miesiąc poprzedni
= 100

analogiczny okres
ub. roku = 100

przeciętna
miesięczna
2010 = 100

Ogółem

102,9

104,1

108,7

Górnictwo i wydobywanie

76,3

87,8

84,0

Przetwórstwo przemysłowe

104,9

105,9

108,7

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę D

103,8

98,1

122,0

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja D

90,8

104,8

108,5

PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANE

Ogółem

36,0

96,1

53,7

 

a) Dane meldunkowe; obejmują przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
D Nazwa skrócona według PKD 2007.

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w styczniu br. o 4,1% wyższa niż przed rokiem i o 2,9% wyższa w porównaniu z grudniem ub. roku.Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 6,3% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,3% wyższym w porównaniu z grudniem ub. roku.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter