Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej
w sierpniu 2016 rokua)

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
19.09.2016

W sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 7,5% w porównaniu z sierpniem ub. roku, natomiast w produkcji budowlano-montażowej odnotowano spadek o 20,5%. W okresie styczeń - sierpień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 3,7% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 4,5%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 14,9% niższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 3,7%.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w rzeczywistym czasie pracy (w cenach stałych) kształtowała się następująco:

Wyszczególnienie

VIII

I-VIIIb)

VIII

miesiąc poprzedni
= 100

analogiczny okres
ub. roku = 100

przeciętna miesięczna
2010 = 100

PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWE

Ogółem

103,3

107,5

103,7

118,9

Górnictwo i wydobywanie

108,1

97,2

93,9

92,8

Przetwórstwo przemysłowe

103,3

109,4

104,9

125,6

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęD

100,4

90,6

96,3

74,0

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaD

102,8

105,4

102,6

122,9

PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANE

Ogółem

97,2

79,5

85,1

86,4

a) Dane meldunkowe; obejmują przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
b) Dane z uwzględnieniem ostatecznych informacji o produkcji i cenach w lipcu oraz meldunkowych – w sierpniu.
D  Nazwa skrócona według PKD 2007.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter