Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w sierpniu 2017 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
19.09.2017

W sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 8,8% w porównaniu z sierpniem ub. roku, a produkcja budowlano-montażowa – o 23,5%. W okresie styczeń - sierpień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 6,2% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 3,7%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 12,5% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano spadek o 14,9%.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w rzeczywistym czasie pracy (w cenach stałych) kształtowała się następująco:

Wyszczególnienie

VIII

I-VIIIb)

VIII

miesiąc poprzedni = 100

analogiczny okres  ub. roku = 100

przeciętna miesięczna 2010 = 100

PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWE

Ogółem

105,9

108,8

106,2

129,4

Górnictwo i wydobywanie

104,0

94,4

95,2

87,3

Przetwórstwo przemysłowe

105,1

108,6

106,7

136,5

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęD

119,7

123,3

106,5

91,2

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaD

101,8

102,5

103,8

125,8

PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANE

Ogółem

100,3

123,5

112,5

106,8

a) Dane meldunkowe; obejmują przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób.

 b) Dane z uwzględnieniem ostatecznych informacji o produkcji i cenach w lipcu oraz meldunkowych – w sierpniu.

 D  Nazwa skrócona według PKD 2007.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter