Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w sierpniu 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
17.09.2014

Wyszczególnienie

VIII

I-VIIIb)

VIII

miesiąc poprzedni  = 100

analogiczny okresub roku = 100

przeciętna miesięczna 2010 = 100

PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWE

Ogółem

91,5

98,1

103,4

105,1

Górnictwo i wydobywanie

99,9

98,1

93,7

95,2

Przetwórstwo przemysłowe

90,5

98,5

104,8

108,2

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęD

97,8

92,8

95,4

80,8

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaD

96,3

102,8

103,1

112,7

PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANE

Ogółem

94,6

96,4

105,2

103,7


 a) Dane meldunkowe; obejmują przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób.

b) Dane z uwzględnieniem ostatecznych informacji o produkcji i cenach w lipcu oraz meldunkowych – w sierpniu.

D  Nazwa skrócona według PKD 2007.

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w sierpniu br. o 1,9% niższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 2,2%) i o 8,5% niższa w porównaniu z lipcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 0,7% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,2% niższym w porównaniu z lipcem br.

W stosunku do sierpnia ub. roku spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 19 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 18,6%, napojów – o 11,6%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 7,2%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 6,6%, w produkcji artykułów spożywczych – o 4,7%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 4,3%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 3,4%. Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem ub. roku wystąpił w 15 działach, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 15,4%, mebli – o 11,2%, maszyn i urządzeń – o 4,8%, urządzeń elektrycznych – o 4,3%, wyrobów z metali – o 3,9%, metali – o 3,0% oraz papieru i wyrobów z papieru – o 2,7%.

W okresie styczeń-sierpień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 3,4% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 0,8%.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter