Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w październiku 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
20.11.2014

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w rzeczywistym czasie pracy (w cenach stałych) kształtowała się następująco:

Wyszczególnienie

X

I-Xb)

X

miesiąc poprzedni 
= 100

analogiczny okres 
  ub. roku = 100

przeciętna miesięczna 2010 = 100

PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWE

Ogółem ………………………………….

103,5

101,6

103,3

126,7

Górnictwo i wydobywanie …

102,5

91,8

94,4

108,1

Przetwórstwo przemysłowe …

102,7

102,7

104,6

131,0

Wytwarzanie i zaopatrywanie  w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęD…………….........

115,3

96,9

95,7

100,3

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaD .......

100,6

100,0

100,4

121,6

PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANE

Ogółem …………………

107,2

99,0

103,5

133,2

 a) Dane meldunkowe; obejmują przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
b) Dane z uwzględnieniem ostatecznych informacji o produkcji i cenach we wrześniu oraz meldunkowych – w październiku.
D  Nazwa skrócona według PKD 2007.


Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w październiku br. o 1,6% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 4,6%) i o 3,5% wyższa w porównaniu z wrześniem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,5% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,3% wyższym w porównaniu z wrześniem br.

W stosunku do października ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 20 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji mebli – o 16,9%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 10,1%, maszyn i urządzeń – o 9,9%, urządzeń elektrycznych – o 9,0%, papieru i wyrobów z papieru – o 5,1%, wyrobów farmaceutycznych – o 5,1%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 4,6% oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 4,1%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z październikiem ub. roku wystąpił w 14 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 11,3%, w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 9,9%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 4,1%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 3,1%, w produkcji artykułów spożywczych – o 2,3%.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter