Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w listopadzie 2017 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
19.12.2017

W listopadzie br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 9,1% w porównaniu z listopadem ub. roku, a produkcja budowlano-montażowa – o 19,8%. W  okresie styczeń – listopad br. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 6,9% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 3,1%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 12,8% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano spadek o 15,3%.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w rzeczywistym czasie pracy (w cenach stałych) kształtowała się następująco:

 

Wyszczególnienie

XI

I-XIb)

XI

miesiąc poprzedni  = 100

analogiczny okres
ub. roku = 100

przeciętna miesięczna 2010 = 100

PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWE

Ogółem

98,8

109,1

106,9

142,2

Górnictwo i wydobywanie

87,2

85,2

92,8

84,8

Przetwórstwo przemysłowe

98,7

110,9

107,6

150,9

Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz, parę
wodną i gorącą wodęD

108,1

103,2

105,9

101,2

Dostawa wody; gospodarowanie
ściekami i odpadami; rekultywacjaD

98,7

101,3

103,5

127,0

PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANE

Ogółem

105,0

119,8

112,8

127,4

a) Dane meldunkowe; obejmują przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
b) Dane z uwzględnieniem ostatecznych informacji o produkcji i cenach w październiku oraz meldunkowych - w listopadzie.
D  Nazwa skrócona według PKD 2007.


Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter