Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w październiku 2018 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
20.11.2018

W październiku br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 7,4% w porównaniu z październikiem ub. roku, a produkcja budowlano-montażowa – o 22,4%. W okresie styczeń – październik br. produkcja sprzedana przemysłu była o 6,1% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,7%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o  17,9% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 12,9%.

Tablica 1. Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w rzeczywistym czasie pracy (w cenach stałych)

WYSZCZEGÓLNIENIE

X 2018

I-X 2018 b)

IX 2018=100

X 2017=100

przeciętna miesięczna 2015=100

I-X 2017=100

PRZEMYSŁ

109,9

107,4

128,7

106,1

Górnictwo i wydobywanie

103,8

99,7

100,1

101,4

Przetwórstwo przemysłowe

109,7

107,3

132,2

106,1

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęD.

116,8

111,5

108,2

108,3

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaD

103,8

108,6

119,4

105,9

BUDOWNICTWO

107,8

122,4

144,8

117,9

a) Dane meldunkowe; obejmują przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
b) Dane z uwzględnieniem ostatecznych informacji o produkcji i cenach we wrześniu oraz meldunkowych – w październiku.
D  Nazwa skrócona według PKD 2007.


Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter