Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w sierpniu 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
17.09.2015

W sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 5,3% w porównaniu z sierpniem ub. roku, natomiast w produkcji budowlano-montażowej odnotowano wzrost o 4,8%. W okresie styczeń-sierpień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 4,5% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 3,4%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 3,7% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 5,2%.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej a) w rzeczywistym czasie pracy (w cenach stałych) kształtowała się następująco:

Wyszczególnienie

VIII

I-VIIIb)

VIII

miesiąc
poprzedni  = 100

analogiczny okres  ub. roku = 100

przeciętna miesięczna 2010 = 100

PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWE

Ogółem

92,9

105,3

104,5

110,7

Górnictwo i wydobywanie

101,5

100,1

101,9

95,4

Przetwórstwo przemysłowe

91,8

106,1

105,5

114,8

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęD

100,9

101,0

95,3

81,7

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaD

97,4

103,3

104,2

116,6

PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANE

Ogółem

99,2

104,8

103,7

108,7


a) Dane meldunkowe; obejmują przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób.

 b) Dane z uwzględnieniem ostatecznych informacji o produkcji i cenach w lipcu oraz meldunkowych – w sierpniu.

 D  Nazwa skrócona według PKD 2007.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter