Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w grudniu 2018 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
18.01.2019

W grudniu 2018 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 2,8% w porównaniu z grudniem 2017 r., a produkcja budowlano-montażowa – o 12,2%. W okresie styczeń – grudzień 2018 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 5,8% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r., kiedy notowano wzrost o 6,6%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o  17,9% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 12,1%.

Tablica 1. Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w rzeczywistym czasie pracy (w cenach stałych)

WYSZCZEGÓLNIENIE

XII 2018

I-XII 2018 b)

XI 2018=100

XII 2017=100

przeciętna
miesięczna 2015=100

I-XII 2017=100

PRZEMYSŁ

88,5

102,8

109,7

105,8

Górnictwo i wydobywanie

94,9

91,1

86,7

101,0

Przetwórstwo przemysłowe

86,1

102,1

108,9

105,7

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęD.

110,7

113,4

127,1

109,0

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaD

99,5

105,1

116,8

106,1

BUDOWNICTWO

121,8

112,2

177,1

117,9

a) Dane meldunkowe; obejmują przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
b) Dane z uwzględnieniem ostatecznych informacji o produkcji i cenach w listopadzie oraz meldunkowych – w grudniu.
D  Nazwa skrócona według PKD 2007.


Archiwum

Do góry

Newsletter