Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w maju 2018 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
19.06.2018

W maju br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 5,4% w porównaniu z majem ub. roku, a produkcja budowlano-montażowa – o 20,8%. W okresie styczeń-maj br. produkcja sprzedana przemysłu była o 6,1% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,2%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 24,0% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 4,5%.

 

Tablica 1. Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w rzeczywistym czasie pracy (w cenach stałych)

WYSZCZEGÓLNIENIE

V 2018

I-V 2018 b)

IV 2018 = 100

V 2017 = 100

przeciętna
miesięczna 2015=100

 I-V 2017 = 100

PRZEMYSŁ

101,6

105,4

114,4

106,1

Górnictwo I wydobywanie

103,5

97,8

88,6

98,4

Przetwórstwo przemysłowe

102,4

105,5

117,7

106,2

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęD.

90,6

107,9

91,5

108,0

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaD

104,5

105,2

113,4

104,2

BUDOWNICTWO

112,9

120,8

103,6

124,0

a) Dane meldunkowe; obejmują przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
b) Dane z uwzględnieniem ostatecznych informacji o produkcji i cenach w kwietniu oraz meldunkowych – w maju.
D  Nazwa skrócona według PKD 2007.


Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter