Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w czerwcu 2018 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
18.07.2018

W czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 6,8% w porównaniu z czerwcem ub. roku, a produkcja budowlano-montażowa – o 24,7%. W okresie styczeń – czerwiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 6,2% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,8%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 23,7% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 7,6%.

 

Tablica 1. Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w rzeczywistym czasie pracy (w cenach stałych)

WYSZCZEGÓLNIENIE

VI 2018

I-VI 2018 b)

V 2018 = 100

VI 2017 = 100

przeciętna
miesięczna 2015=100

 I-VI 2017 = 100

PRZEMYSŁ

104,2

106,8

119,0

106,2

Górnictwo I wydobywanie

106,3

102,5

94,1

98,8

Przetwórstwo przemysłowe

104,5

106,5

122,8

106,4

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęD.

98,1

113,6

89,7

108,4

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaD

104,9

106,9

119,0

104,7

BUDOWNICTWO

120,6

124,7

124,9

123,7

a) Dane meldunkowe; obejmują przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
b) Dane z uwzględnieniem ostatecznych informacji o produkcji i cenach w maju oraz meldunkowych – w czerwcu.
D  Nazwa skrócona według PKD 2007.


Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter