Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w styczniu 2016 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
17.02.2016

W styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 1,4% w porównaniu ze styczniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 1,6%, natomiast w produkcji budowlano-montażowej odnotowano spadek o 8,6%.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w rzeczywistym czasie pracy (w cenach stałych) kształtowała się następująco:

 

I 2016

Wyszczególnienie

miesiąc poprzedni
= 100

analogiczny okres
ub. roku = 100

przeciętna
miesięczna
2010 = 100

PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWE

Ogółem

92,0

101,4

112,1

Górnictwo i wydobywanie

73,3

101,0

77,5

Przetwórstwo przemysłowe

92,6

101,8

114,2

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęD

96,2

97,6

112,0

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaD

88,6

102,2

111,4

PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANE

Ogółem

31,9

91,4

49,7

 

a) Dane meldunkowe; obejmują przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób.

D  Nazwa skrócona według PKD 2007.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter