Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w lutym 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
19.03.2014

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w rzeczywistym czasie pracy (w cenach stałych) kształtowała się następująco:

Wyszczególnienie

II

I-IIb)

II

miesiąc poprzedni
= 100

analogiczny okres
ub. roku = 100

przeciętna miesięczna 2010 = 100

PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWE

 Ogółem

98,2

105,3

104,7

106,8

 Górnictwo i wydobywanie

107,3

96,8

92,2

90,1

 Przetwórstwo przemysłowe

 98,7

107,3

106,6

107,4

 Wytwarzanie i zaopatrywanie 
 w energię  elektryczną, gaz,
 parę wodną i gorącą wodęD

90,7

94,1

96,1

110,6

 Dostawa wody; gospodarowanie
 ściekami i odpadami; rekultywacjaD

99,2

105,2

104,5

107,6

PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANE

 Ogółem

118,7

114,4

103,7

63,7


a) Dane meldunkowe; obejmują przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
b) Dane z uwzględnieniem ostatecznych informacji o produkcji i cenach w styczniu oraz meldunkowych – w lutym.
D Nazwa skrócona według PKD 2007.

 

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w lutym br. o 5,3% wyższa niż przed rokiem i o 1,8% niższa w porównaniu ze styczniem br.Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,6% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,9% niższym w porównaniu ze styczniem br.

W stosunku do lutego ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 29 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji mebli – o 18,0%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 16,2%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 16,0%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 12,6%, maszyn i urządzeń – o 12,0%, papieru i wyrobów z papieru – o 9,1% oraz urządzeń elektrycznych o 8,5%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lutym ub. roku wystąpił w 5 działach, m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 5,9%, w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 2,7% oraz w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 1,0%.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter