Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w styczniu 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
18.02.2015

W styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 1,7% w porównaniu ze styczniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 4,2%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 1,3% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano spadek o 3,9%.
Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w rzeczywistym czasie pracy (w cenach stałych) kształtowała się następują:

Wyszczególnienie

I 2015

miesiąc poprzedni
= 100

analogiczny okres
ub. roku = 100

przeciętna
miesięczna
2010 = 100

PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWE

Ogółem

96,9

101,7

110,7

Górnictwo i wydobywanie

70,6

91,6

76,9

Przetwórstwo przemysłowe

99,2

103,2

112,3

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęD

93,2

94,2

114,9

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaD

90,1

100,8

109,2

PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANE

Ogółem 

34,8

101,3

54,4


a) Dane meldunkowe; obejmują przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
D  Nazwa skrócona według PKD 2007.

 

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter