Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej we wrześniu 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
17.10.2014

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w rzeczywistym czasie pracy (w cenach stałych) kształtowała się następująco:

Wyszczególnienie

IX

I-IXb)

IX

miesiąc poprzedni
= 100

analogiczny okres
ub. roku = 100

przeciętna miesięczna 2010 = 100

PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWE

Ogółem

116,5

104,2

103,4

122,4

Górnictwo i wydobywanie

110,7

101,2

94,6

105,5

Przetwórstwo przemysłowe

117,8

104,9

104,8

127,5

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęD

107,6

96,6

95,2

87,0

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaD

107,3

107,0

103,3

121,1

PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANE

Ogółem

119,8

105,6

105,5

124,3

 a) Dane meldunkowe; obejmują przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
b) Dane z uwzględnieniem ostatecznych informacji o produkcji i cenach w sierpniu oraz meldunkowych – we wrześniu.
D  Nazwa skrócona według PKD 2007.

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była we wrześniu br. o 4,2% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 6,3%) i o 16,5% wyższa w porównaniu z sierpniem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,9% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,0% wyższym w porównaniu z sierpniem br.

W stosunku do września ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji mebli – o 20,1%, wyrobów farmaceutycznych – o 14,7%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 11,7%, metali – o 10,0%, papieru i wyrobów z papieru – o 8,4%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 6,9%, wyrobów z metali – o 6,5% oraz wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 6,5%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z wrześniem ub. roku wystąpił w 8 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 13,3%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 3,4%, w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 1,9%, artykułów spożywczych – o 1,5%.

W okresie styczeń-wrzesień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 3,4% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 1,4%.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter