Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w marcu 2016 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
19.04.2016

W marcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 0,5% w porównaniu z marcem ub. roku, natomiast w produkcji budowlano-montażowej odnotowano spadek o 15,8%. W okresie styczeń-marzec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 3,0% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,3%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 13,3% niższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 3,5%.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w rzeczywistym czasie pracy (w cenach stałych) kształtowała się następująco:

Wyszczególnienie

III

I-IIIb)

III

miesiąc poprzedni 
= 100

analogiczny okres  ub. roku
= 100

przeciętna miesięczna 2010 = 100

PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWE

Ogółem

106,8

100,5

103,0

127,8

Górnictwo i wydobywanie

106,4

83,7

94,7

88,2

Przetwórstwo przemysłowe

107,7

101,8

103,8

133,7

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęD

96,9

93,9

98,7

100,0

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaD

107,2

105,9

104,3

121,5

PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANE

Ogółem

120,6

84,2

86,7

68,5


a) Dane meldunkowe; obejmują przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób.

 b) Dane z uwzględnieniem ostatecznych informacji o produkcji i cenach w lutym oraz meldunkowych – w marcu.

 D  Nazwa skrócona według PKD 2007.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter