Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w styczniu 2017 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
17.02.2017

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano – montażowej
w styczniu 2017 r.a)


W styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 9,0% w porównaniu ze styczniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 1,3%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 2,1% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano spadek o 8,6%. Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w rzeczywistym czasie pracy (w cenach stałych) kształtowała się następująco:

Wyszczególnienie

I 2017

miesiąc poprzedni
= 100

analogiczny okres
ub. roku = 100

przeciętna
miesięczna
2010 = 100

PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWE

Ogółem

98,1

109,0

122,1

Górnictwo i wydobywanie

76,2

99,5

77,2

Przetwórstwo przemysłowe

98,5

110,2

125,8

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęD

107,5

102,9

115,4

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaD

90,7

106,4

118,4

PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANE

Ogółem

35,4

102,1

50,7

 

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w styczniu br. o 9,0% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 1,3%) i o 1,9% niższa w porównaniu z grudniem ub. roku. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,1% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,2% niższym w porównaniu z grudniem ub. roku.


a) Dane meldunkowe; obejmują przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób.

D  Nazwa skrócona według PKD 2007.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter