Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
15.10.2014

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2014 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem. W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny odzieży i obuwia (o 1,1%), podwyżki opłat związanych z mieszkaniem oraz wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych (po 0,1%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,05 p. proc. i po 0,02 p. proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 1,0%) oraz rekreacji i kultury (o 0,7%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,09 p. proc. i 0,04 p. proc.

Wyszczególnienie IX 2014 I-IX 2014

XII 2013 =100

IX 2013
=100

VIII 2014
=100

I-IX 2013=100

O G Ó Ł E M 

99,4

99,7

100,0

100,2

Żywność, napoje bezalkoholowe
i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe

9,4

99,2

100,1

100,6

Żywność i napoje bezalkoholowe

97,1

98,0

100,1

99,7

w tym żywność

96,7

97,7

100,1

99,7

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe

103,5

103,6

100,0

103,8

Odzież i obuwie

93,0

95,3

101,1

95,3

Mieszkanie

100,3

100,5

100,1

101,4

Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii

100,4

100,7

100,1

101,7

w tym nośniki energii

100,0

100,4

100,1

100,0

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego

99,9

99,8

100,0

99,9

Zdrowie

99,9

100,7

100,3

100,3

Transport

98,6

96,8

99,0

98,4

w tym paliwa do prywatnych środków transportu

98,4

95,3

98,9

97,7

Łączność 

104,0

104,0

100,0

99,7

Rekreacja i kultura

101,3

100,0

99,3

101,2

Edukacja

100,7

101,2

100,2

94,6

Restauracje i hotele

101,2

101,4

100,2

101,5

Inne towary i usługi

99,7

99,8

99,9

99,9

 

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter