Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w listopadzie 2016 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
19.12.2016

W listopadzie br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 3,3% w porównaniu z listopadem ub. roku, natomiast w produkcji budowlano-montażowej odnotowano spadek o 12,8%. W okresie styczeń - listopad br. produkcja sprzedana przemysłu była o 3,1% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 4,7%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 15,3% niższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 3,3%.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej a) w rzeczywistym czasie pracy (w cenach stałych) kształtowała się następująco:

Wyszczególnienie

XI

I-XIb)

XI

miesiąc poprzedni  = 100

analogiczny okres  ub.
roku = 100

przeciętna miesięczna 2010 = 100

PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWE

Ogółem

101,9

103,3

103,1

130,6

Górnictwo i wydobywanie

100,8

99,5

94,8

99,7

Przetwórstwo przemysłowe

101,6

104,3

104,2

136,4

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęD

106,8

92,7

96,0

98,1

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaD

102,6

106,9

102,7

125,6

PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANE

Ogółem

105,4

87,2

84,7

106,4


a) Dane meldunkowe; obejmują przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób.

 b) Dane z uwzględnieniem ostatecznych informacji o produkcji i cenach w październiku oraz meldunkowych – w listopadzie.

 D  Nazwa skrócona według PKD 2007.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter