Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w grudniu 2017 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
19.01.2018

W grudniu 2017 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 2,7% w porównaniu z grudniem 2016 r., a produkcja budowlano-montażowa – o 12,7%. W  okresie styczeń – grudzień 2017 r. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 6,5% w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r., kiedy notowano wzrost o 3,1%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 12,1% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano spadek o 14,1%.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w rzeczywistym czasie pracy (w cenach stałych) kształtowała się następująco: 


Wyszczególnienie

XII

I-XIIb)

XII

miesiąc poprzedni             = 100

analogiczny okres                               ub. roku = 100

przeciętna miesięczna 2010 = 100

PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWE

Ogółem

89,8

102,7

106,5

127,8

Górnictwo i wydobywanie

109,4

91,6

92,6

92,8

Przetwórstwo przemysłowe

87,6

103,5

107,3

132,2

Wytwarzanie i zaopatrywanie

w energię elektryczną, gaz, parę

wodną i gorącą wodęD

107,0

100,7

105,5

108,1

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaD

102,1

99,4

103,1

129,7

PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANE

Ogółem

126,9

112,7

112,1

161,7

a) Dane meldunkowe; obejmują przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
b) Dane z uwzględnieniem ostatecznych informacji o produkcji i cenach w listopadzie oraz meldunkowych – w grudniu.
D  Nazwa skrócona według PKD 2007.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter