Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej we wrześniu 2018 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
17.10.2018

We wrześniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 2,8% w porównaniu z wrześniem ub. roku, a produkcja budowlano-montażowa – o 16,4%. W okresie styczeń – wrzesień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 6,0% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano również wzrost o 6,0%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 19,8% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 12,9%.


Tablica 1. Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w rzeczywistym czasie pracy (w cenach stałych)

WYSZCZEGÓLNIENIE

IX 2018

I-IX 2018 b)

VIII 2018=100

IX 2017=100

przeciętna
miesięczna 2015=100

I-IX 2017=100

PRZEMYSŁ

103,5

102,8

117,3

106,0

Górnictwo I wydobywanie

102,1

108,2

96,4

101,4

Przetwórstwo przemysłowe

104,0

102,0

120,6

106,0

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęD.

98,9

110,4

92,7

107,9

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaD

99,4

105,5

115,1

105,8

BUDOWNICTWO

107,5

116,4

134,4

119,8


a) Dane meldunkowe; obejmują przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
b) Dane z uwzględnieniem ostatecznych informacji o produkcji i cenach w sierpniu oraz meldunkowych – we wrześniu.
D)  Nazwa skrócona według PKD 2007.


Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter