Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w marcu 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
17.04.2014

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażoweja w rzeczywistym czasie pracy (w cenach stałych) kształtowała się następująco:

Wyszczególnienie

III

I-IIIb)

III

miesiąc poprzedni =100

analogiczny okres ub. roku =100

przeciętna miesięczna 2010 = 100

PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWE

Ogółem

109,4

105,4

104,8

116,9

Górnictwo i wydobywanie

101,3

93,7

92,8

91,2

Przetwórstwo przemysłowe

111,4

107,7

106,9

119,7

Wytwarzanie i zaopatrywanie  w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęD

97,7

92,7

94,6

108,1

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaD

100,8

102,1

103,5

108,6

PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANE

Ogółem

124,2

117,4

110,6

79,1


a) Dane meldunkowe; obejmują przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
b) Dane z uwzględnieniem ostatecznych informacji o produkcji i cenach w lutym oraz meldunkowych – w marcu.
D Nazwa skrócona według PKD 2007.

 

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w marcu br. o 5,4% wyższa niż przed rokiem i o 9,4% wyższa w porównaniu z lutym br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,7% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,2% wyższym w porównaniu z lutym br.

W stosunku do marca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 22 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 33,9%, wyrobów farmaceutycznych – o 21,5%, mebli – o 21,3%, maszyn i urządzeń – o 18,2%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 16,4% oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 16,3%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem ub. roku wystąpił w 12 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 14,1%, w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 11,3%, napojów – o 9,2% oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 7,3%.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter