Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w grudniu 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
21.01.2015

W grudniu 2014 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 7,9%c) w porównaniu z grudniem 2013 r. Wzrost odnotowano także w produkcji budowlano-montażowej – o 5,0%. W okresie styczeń-grudzień 2014 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 3,3% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r., kiedy notowano wzrost o 2,2%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 3,6% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano spadek o 12,0%.

 

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażoweja) w rzeczywistym czasie pracy (w cenach stałych) kształtowała się następująco:

Wyszczególnienie

XII

I-XIIb)

XII

miesiąc poprzedni             = 100

analogiczny okres                               ub. roku = 100

przeciętna miesięczna 2010 = 100

PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWE

Ogółem

97,2c)

107,9c)

103,3

114,0c)

Górnictwo i wydobywanie

110,1c)

98,9c)

94,0c)

108,7c)

Przetwórstwo przemysłowe

94,6

109,1

104,6

113,1

Wytwarzanie i zaopatrywanie

w energię elektryczną, gaz, parę

wodną i gorącą wodęD

114,3

104,9

95,9

123,3

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaD

106,4

101,6

103,0

121,4

PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANE

Ogółem

129,7

105,0

103,6

156,4


a) Dane meldunkowe; obejmują przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób.

 b) Dane z uwzględnieniem ostatecznych informacji o produkcji i cenach w listopadzie oraz meldunkowych – w grudniu.

 D  Nazwa skrócona według PKD 2007.

c) Dane skorygowane w stosunku do opublikowanych w dniu 21 stycznia br.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter