Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarz roczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Styczeń

Nazwa informacji Dzień publikacji
3
3
5
9
12
15
15
15
15
15
15
15
15
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
19
19
19
19
19
19
22
22
23
23
24
24
24
26
29
29
30
30
31
31
31

Luty

Nazwa informacji Dzień publikacji
2
2
5
9
9
9
9
9
12
14
15
15
15
15
16
16
16
16
16
19
19
20
20
20
20
20
20
21
21
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lutym 2018 roku
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Grudzień 2017 r.
22
Pracujący na własny rachunek
23
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w styczniu 2018 r.
23
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w styczniu 2018 roku
23
Biuletyn Statystyczny Nr 1/2018
23
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw czwarty kwartał 2017 roku
23
Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w czwartym kwartale 2017 r.
23
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - luty 2018
23
Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2017 roku
26
Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2017 rok
26
Produkt krajowy brutto w czwartym kwartale 2017 roku
28
Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2017 roku
28
Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2016 roku
28
Wiadomości Statystyczne nr 2/2018 (681)
28
Wolontariat w organizacjach i inne formy pracy niezarobkowej poza gospodarstwem domowym 2016
28
Rocznik Statystyczny Przemysłu 2017
28

Marzec

Nazwa informacji Dzień publikacji
Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2017
5
Jak korzystamy z Internetu? - 2017
6
Popyt na pracę w czwartym kwartale 2017 roku
8
Budownictwo niemieszkaniowe w czwartym kwartale 2017 roku
9
Budownictwo mieszkaniowe I-IV kwartał 2017 roku
9
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu 2018 roku
12
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2018 roku
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2018 roku
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2018 r.
15
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2018 roku
16
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2018 roku
16
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2018 roku
16
Badanie koniunktury gospodarczej - zeszyt metodologiczny
16
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-luty 2018 roku
19
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lutym 2018 roku
19
Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w lutym 2018 roku
19
Ceny produktów rolnych w lutym 2018 roku
20
Dynamika sprzedaży detalicznej w lutym 2018 r.
20
Koniunktura konsumencka. Marzec 2018 roku
21
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-grudzień 2017 roku
21
Wypadki przy pracy w 2017 roku
21
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w marcu 2018 roku
22
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w lutym 2018 r.
23
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w lutym 2018 roku
23
Biuletyn Statystyczny Nr 2/2018
23
Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-XII 2017 roku
23
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - marzec 2018
23
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Styczeń 2018 r.
23
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w IV kwartale 2017 roku
26
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2017 roku
27
Komunikat w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn
27
Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2017 roku
29
Miasta w liczbach 2016
30
Poland Quarterly Statistics No. 4/2017
30
Informator o badaniach i opracowaniach dotyczących obszarów transgranicznych
30
Koniunktura w gospodarstwach rolnych w drugim półroczu 2017 roku
30
Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne w 2016 roku
30
Nauka i technika w 2016 roku
30
Bezrobocie rejestrowane. I-IV kwartał 2017 roku
30
Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2014 roku
30

Kwiecień

Nazwa informacji Dzień publikacji
Wstępna informacja o relacji deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w 2017 roku
3
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za marzec 2018 roku
4
Wyniki finansowe banków w 2017 roku
5
Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 2017 roku
6
Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2017 r. z podziałem na województwa
9
Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2017 roku
10
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 4/2017
10
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2018 roku
12
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2018 r. w stosunku do IV kwartału 2017 r.
12
Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2018 r. w stosunku do marca 2013 r.
12
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2018 r. w stosunku do IV kwartału 2017 r.
12
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2018 roku
13
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-luty 2018 roku
13
Charakterystyka obszarów przygranicznych na terenie Polski - podmioty gospodarki narodowej w 2017 roku
16
Łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2012-2017
16
Wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2014-2017
16
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2018 roku
18
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-marzec 2018 roku
18
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2018 roku
18
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2018 roku
18
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w pierwszym kwartale 2018 roku
18
Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w I kwartale 2018 roku
18
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w marcu 2018 roku
19
Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w marcu 2018 roku
19
Koniunktura konsumencka. Kwiecień 2018 roku
19
Ceny produktów rolnych w marcu 2018 roku
20
Dynamika sprzedaży detalicznej w marcu 2018 r.
20
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w kwietniu 2018 roku
20
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Luty 2018 r.
20
Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 roku
23
Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB za lata 2016-2017
23
Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB według kwartałów za lata 2016-2017
23
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - kwiecień 2018
24
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w pierwszym kwartale 2018 r.
25
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w marcu 2018 roku
25
Biuletyn Statystyczny Nr 3/2018
25
Wstępna ocena przezimowania upraw w 2018 roku
27
Gospodarka morska w Polsce w 2017 roku
27
Warunki pracy
27
Nakłady i wyniki przemysłu w 2017 roku
27
Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne w 2016 roku
27
Rola sektora non-profit w dostarczaniu usług społecznych w latach 2014-2016
27
Wyniki produkcji roślinnej w 2017 roku
30
Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2016 roku
30
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 r.
30
Obszary wiejskie w Polsce w 2016 roku
30
Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2017 roku
30
Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2017 r.
30
Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2017 roku
30
Pracujący na własny rachunek w 2017 roku
30

Maj

Nazwa informacji Dzień publikacji
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za kwiecień 2018 roku
2
Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2017 roku
8
Pogłowie świń według stanu w marcu 2018 roku
11
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2018 roku
11
Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2018 roku
11
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-marzec 2018 roku
14
Obwieszczenie w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2017 roku
14
Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2017
14
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2018 roku
15
Szybki szacunek produktu krajowego brutto za pierwszy kwartał 2018 roku
15
Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2017/2018 (dane wstępne)
15
Komunikat w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji równego średniorocznej dynamice wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących za okres ostatnich 5 lat poprzedzających termin waloryzacji
15
Żłobki i kluby dziecięce w 2017 roku
16
Instytucjonalna piecza zastępcza w 2017 roku
16
Rodzinna piecza zastępcza w 2017 roku
16
Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w 2017 roku
16
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2018 roku
18
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2018 roku
18
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2018 roku
18
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-kwiecień 2018 roku
21
Ceny produktów rolnych w kwietniu 2018 roku
21
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2018 roku
21
Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w kwietniu 2018 roku
21
Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2018 roku
21
Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2018 roku
21
Dynamika sprzedaży detalicznej w kwietniu 2018 r.
22
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w maju 2018 roku
22
Koniunktura konsumencka. Maj 2018 roku
23
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-marzec 2018 roku
23
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Marzec 2018 r.
23
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - maj 2018
24
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w kwietniu 2018 r.
25
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w kwietniu 2018 roku
25
Biuletyn Statystyczny Nr 4/2018
25
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw pierwszy kwartał 2018 roku
25
Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w pierwszym kwartale 2018 r.
25
Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2018 roku
25
Przewozy ładunków i pasażerów w 2017 roku
29
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za maj 2018 roku
30
Produkt krajowy brutto w pierwszym kwartale 2018 roku
30
Sytuacja gospodarstw domowych w 2017 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych
30
Wypadki przy pracy w pierwszym kwartale 2018 roku
30
Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w 2018 roku
30
Działalność muzeów w 2017 roku
30
Działalność galerii sztuki w 2017 roku
30
Produkcja filmowa w 2017 roku
30
Działalność centrów kultury, domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic w 2017 roku
30
Działalność kin w 2017 roku
30
Imprezy masowe w 2017 roku
30
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2017 r. w stosunku do 2016 r.
30
Kształcenie dorosłych 2016
30
Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2013-2017
30
Skup i ceny produktów rolnych w 2017 roku
30
Przemysł - wyniki działalności w 2017 roku
30
Polska w liczbach 2018
30
Działalność teatrów i instytucji muzycznych w 2017 roku
30

Czerwiec

Nazwa informacji Dzień publikacji
Warunki pracy w 2017 roku
6
Budownictwo niemieszkaniowe w pierwszym kwartale 2018 roku
8
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 1/2018
8
Budownictwo mieszkaniowe I kwartał 2018 roku
8
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-kwiecień 2018 roku
11
Popyt na pracę w pierwszym kwartale 2018 roku
11
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2018 roku
11
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2018 roku
14
Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej (dane wstępne)
15
Efektywność wykorzystania energii w latach 2006-2016
15
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2018 roku
18
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-maj 2018 roku
18
Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne w 2017 roku
18
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2018 roku
18
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2018 roku
18
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w maju 2018 roku
19
Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w maju 2018 roku
19
Energia 2018 (folder)
19
Ceny produktów rolnych w maju 2018 roku
20
Dynamika sprzedaży detalicznej w maju 2018 r.
20
Koniunktura konsumencka. Czerwiec 2018 roku
20
Nakłady i wyniki przemysłu w I kwartale 2018 roku
20
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w czerwcu 2018 roku
22
Wyniki finansowe banków w pierwszym kwartale 2018 roku
22
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2017 roku
22
Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2017 roku
22
Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-III 2018 roku
22
Działalność lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej w 2017 roku
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Kwiecień 2018 r.
22
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w maju 2018 r.
25
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w maju 2018 roku
25
Biuletyn Statystyczny Nr 5/2018
25
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 2018 roku
25
Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w I kwartale 2018 roku
25
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - czerwiec 2018
25
Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w pierwszym kwartale 2018 roku
27
Popyt na pracę w 2017 roku
27
Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2017 roku
28
Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2012-2016
28
Poland Quarterly Statistics No. 1/2018
29
Działalność organizacji kultury fizycznej i polskich związków sportowych w 2017 roku
29
Rynek dzieł sztuki i antyków w 2017 roku
29
Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna w Polsce w 2017 roku
29
Wyniki finansowe instytucji kultury w 2017 roku
29
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2018 r.
29
Turystyka w 2017 roku
29
Bezrobocie rejestrowane. I kwartał 2018 roku
29
BAEL – zeszyt metodyczny
29
Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2017 roku
29

Lipiec

Nazwa informacji Dzień publikacji
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za czerwiec 2018 roku
2
Ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2017 roku
6
Komunikat w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2018 roku
6
Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2018 r. z podziałem na województwa
9
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-maj 2018 roku
12
Produkcja wyrobów przemysłowych w 2017 roku
12
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2018 roku
12
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2018 r. w stosunku do I kwartału 2018 r.
12
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2018 r.
12
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2018 r. w stosunku do I kwartału 2018 r.
12
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2018 roku
13
Apteki i punkty apteczne w 2017 roku
13
Świadczenia wychowawcze w 2017 roku
16
Mały Rocznik Statystyczny Polski 2018
16
Efektywność wykorzystania energii w latach 2006-2016
16
Zwierzęta gospodarskie w 2017 roku
16
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2018 roku
17
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-czerwiec 2018 roku
17
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2018 roku
17
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2018 roku
17
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w drugim kwartale 2018 roku
17
Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w II kwartale 2018 roku
17
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2018 roku
18
Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w czerwcu 2018 roku
18
Koniunktura konsumencka. Lipiec 2018 roku
18
Obwieszczenie w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2018 r. w stosunku do II półrocza 2017 r.
18
Obwieszczenie w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2018 roku
18
Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2018 roku
18
Dynamika sprzedaży detalicznej w czerwcu 2018 r.
19
Ceny produktów rolnych w czerwcu 2018 roku
20
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 2018 roku
20
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Maj 2018 r.
23
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w pierwszym półroczu 2018 r.
24
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w czerwcu 2018 roku
24
Biuletyn Statystyczny Nr 6/2018
24
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - lipiec 2018
24
Obrót nieruchomościami w 2017 roku
25
Biblioteki publiczne w 2017 roku
27
Trwanie życia w 2017 r.
27
Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2018 roku
30
Produkcja wyrobów przemysłowych w 2017 roku
30
Rolnictwo w 2017 roku
30
Efekty działalności budowlanej w 2017 roku
30
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za lipiec 2018 roku
31
Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2013-2016
31
Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2017 roku
31
Działalność służb ratowniczych w 2017 roku
31
Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2018 roku
31
Badanie budżetów gospodarstw domowych 2017
31
Polska w Unii Europejskiej 2018
31

Sierpień

Nazwa informacji Dzień publikacji
Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2018 roku
9
Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2017 roku
10
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2018 roku
10
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2018 roku
14
Szybki szacunek produktu krajowego brutto za drugi kwartał 2018 roku
14
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-czerwiec 2018 roku
14
Regiony Polski 2018
14
Transport - wyniki działalności w 2017 r.
14
Sytuacja demograficzna Polski do 2017 roku
14
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2018 roku
17
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2018 roku
17
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2018 roku
17
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-lipiec 2018 roku
20
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2018 roku
20
Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w lipcu 2018 roku
20
Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2018 roku
20
Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2018 roku
20
Ceny produktów rolnych w lipcu 2018 roku
21
Dynamika sprzedaży detalicznej w lipcu 2018 r.
21
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-czerwiec 2018 roku
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Czerwiec 2018 r.
22
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 2018 roku
23
Koniunktura konsumencka. Sierpień 2018 roku
23
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w lipcu 2018 r.
24
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w lipcu 2018 roku
24
Biuletyn Statystyczny Nr 7/2018
24
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw drugi kwartał 2018 roku
24
Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w drugim kwartale 2018 r.
24
Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, półrocze 2018 roku
24
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - sierpień 2018
24
Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2018 roku
27
Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze dwa kwartały 2018 roku
30
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za sierpień 2018 roku
31
Produkt krajowy brutto w drugim kwartale 2018 roku
31
Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2017 roku
31
Produkcja budowlano-montażowa w 2017 roku
31

Wrzesień

Nazwa informacji Dzień publikacji
Kultura w 2017 roku
3
Wypadki przy pracy w pierwszym półroczu 2018 roku
4
Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2017 roku
6
Wyniki finansowe banków w pierwszym półroczu 2018 roku
7
Budownictwo niemieszkaniowe w drugim kwartale 2018 roku
7
Popyt na pracę w pierwszym półroczu 2018 roku
10
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 2/2018
10
Budownictwo mieszkaniowe I-II kwartał 2018 roku
10
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2018 roku
11
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-lipiec 2018 roku
12
Nakłady i wyniki przemysłu w II kwartale 2018 roku
12
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2018 roku
13
Pogłowie bydła według stanu w czerwcu 2018 roku
14
Pogłowie świń według stanu w czerwcu 2018 roku
14
Gospodarka mieszkaniowa w 2017 roku
14
Odpady komunalne i utrzymanie czystości i porządku w gminach w 2017 roku
14
Usługi biznesowe w 2016 roku
17
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2018 roku
18
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-sierpień 2018 roku
18
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2018 roku
18
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2018 roku
18
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2018 roku
19
Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w sierpniu 2018 roku
19
Koniunktura konsumencka. Wrzesień 2018 roku
19
Ceny produktów rolnych w sierpniu 2018 roku
20
Dynamika sprzedaży detalicznej w sierpniu 2018 r.
20
Poczta i telekomunikacja - wyniki działalności w 2017 r.
20
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach we wrześniu 2018 roku
21
Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-VI 2018 roku
21
Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 roku
21
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Lipiec 2018 r.
21
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w II kwartale 2018 roku
24
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - wrzesień 2018
24
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w sierpniu 2018 r.
25
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w sierpniu 2018 roku
25
Biuletyn Statystyczny Nr 8/2018
25
Obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2018 roku
26
Poland Quarterly Statistics No. 2/2018
28
Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w pierwszym półroczu 2018 roku
28
Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2018 roku
28
Transport intermodalny w Polsce w 2017 roku
28
Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym w 2016 roku
28
Warunki mieszkaniowe w Polsce w 2017 roku
28
Gospodarka energetyczna i gazownictwo w 2017 roku
28
Obwieszczenie w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2016 rok
28
Kobiety i mężczyźni na rynku pracy 2018
28
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym półroczu 2018 r.
28
Sektor non-profit w 2016 roku
28
Bezrobocie rejestrowane. I-II kwartał 2018 roku
28
Budżety gospodarstw domowych w 2017 r.
28
Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2017 roku
28
Przemysły kultury i kreatywne w latach 2014-2016
28

Październik

Nazwa informacji Dzień publikacji
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za wrzesień 2018 roku
1
Koniunktura w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2018 roku
1
Notatka informacyjna w sprawie szacunku produktu krajowego brutto
1
Skorygowany szacunek produktu krajowego brutto za 2017 rok
3
Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2017 roku
3
Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2018 r. z podziałem na województwa
4
Żegluga śródlądowa w Polsce w latach 2014-2017
4
Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2018 r. i jej wykorzystanie w I półroczu 2018 roku
5
Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-VI 2018
10
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-sierpień 2018 roku
11
Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2017 roku - Aneks
12
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2018 roku
12
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2018 r. w stosunku do II kwartału 2018 r.
12
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I-III kwartału 2018 r. w stosunku do analogicznego okresu 2017 r.
12
Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2018 r. w stosunku do września 2012 r.
12
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2018 r. w stosunku do II kwartału 2018 r.
12
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2018 roku
15
Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2017/2018
15
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2018 roku
16
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-wrzesień 2018 roku
16
Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2017 roku
16
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2018 roku
16
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2018 roku
16
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w trzecim kwartale 2018 roku
16
Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w III kwartale 2018 roku
16
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2018 roku
17
Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej we wrześniu 2018 roku
17
Koniunktura konsumencka. Październik 2018 roku
17
Postrzeganie ubóstwa i nierówności dochodowych w Polsce. Wyniki badania spójności społecznej 2018
17
Dynamika sprzedaży detalicznej we wrześniu 2018 r.
18
Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019
18
Ceny produktów rolnych we wrześniu 2018 roku
19
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2018 roku
19
Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku
19
Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 roku
22
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w październiku 2018 roku
22
Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2018 roku
22
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 1-3 kwartale 2018 r.
23
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych we wrześniu 2018 roku
23
Biuletyn Statystyczny Nr 9/2018
23
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Sierpień 2018 r.
23
Praca nierejestrowana
24
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - październik 2018
24
Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2017 roku
26
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2017 roku
26
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2015-2017
29
Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2017 roku
30
Narodowy Rachunek Zdrowia za 2016 rok
30
Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym - stan w dniu 30 VI 2018 r.
30
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za październik 2018 roku
31
Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w sezonie wakacyjnym 2018
31
Obwieszczenie w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2014-2016 na poziomie województw (NTS2) i podregionów (NTS3)
31
Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2018 roku
31
Wypadki przy pracy w 2017 roku
31
Rynek wewnętrzny w 2017 r.
31
Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2018
31
Gospodarka mieszkaniowa w latach 2013-2017
31

Listopad

Nazwa informacji Dzień publikacji
Szkoły wyższe i ich finanse w 2017 roku
9
Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2016 i 2017
9
Pracujący w gospodarce narodowej w 2017 roku
9
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2018 roku
12
Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2018 roku
12
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2018 roku
14
Szybki szacunek produktu krajowego brutto za trzeci kwartał 2018 roku
14
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-wrzesień 2018 roku
14
Energia ze źródeł odnawialnych w 2017 roku
16
Infrastruktura komunalna w 2017 r.
16
Obrót nieruchomościami w 2017 r.
16
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2018 roku
19
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-październik 2018 roku
19
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2018 roku
19
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2018 roku
19
Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2017 roku
19
Ceny produktów rolnych w październiku 2018 roku
20
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w październiku 2018 roku
20
Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w październiku 2018 roku
20
Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2017 roku
20
Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2018 roku
20
Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2018 roku
20
Dynamika sprzedaży detalicznej w październiku 2018 r.
21
Koniunktura konsumencka. Listopad 2018 roku
21
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-wrzesień 2018 roku
21
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w listopadzie 2018 roku
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Wrzesień 2018 r.
22
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw trzeci kwartał 2018 roku
23
Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2017 roku
23
Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2017 roku
23
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - listopad 2018
23
Emerytury i renty w 2017 r.
23
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w październiku 2018 r.
26
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w październiu 2018 roku
26
Biuletyn Statystyczny Nr 10/2018
26
Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w trzecim kwartale 2018 r.
26
Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w 2017 roku
26
Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2018 roku
26
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2017 roku
27
Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2018 roku
29
Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej (dane wstępne)
30
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za listopad 2018 roku
30
Produkt krajowy brutto w trzecim kwartale 2018 roku
30
Inwestycje, środki trwałe w gospodarce narodowej w 2017 roku
30
Produkcja ogrodnicza. Badanie sadów w 2017 roku
30
Rachunki leśne w Polsce w 2016 roku
30
Ochrona środowiska 2018
30
Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2017 r.
30
Rocznik Demograficzny 2018
30
Rocznik statystyczny leśnictwa ​2018
30
Rynek pracy w 2017 r.
30

Grudzień

Nazwa informacji Dzień publikacji
4 stycznia 2019 roku (szybki szacunek za grudzień 2018 roku)
1
Wyniki finansowe banków w okresie pierwszy-trzeci kwartał 2018 roku
7
Wypadki przy pracy w okresie I-III kwartał 2018 roku
7
Budownictwo niemieszkaniowe w trzecim kwartale 2018 roku
7
Popyt na pracę w okresie pierwszy-trzeci kwartał 2018 roku
10
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 3/2018
10
Budownictwo mieszkaniowe I-III kwartał 2018 roku
10
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-październik 2018 roku
11
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2018 roku
11
Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2014-2018
12
Nakłady i wyniki przemysłu w III kwartale 2018 roku
12
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2018 roku
14
Energia ze źródeł odnawialnych w 2017 roku
14
Ceny w gospodarce narodowej w latach 2013-2017
14
Gospodarka materiałowa w 2017 roku
14
Zużycie paliw i nośników energii w 2017 roku
14
Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2017 roku
14
Jakość życia w Polsce. Edycja 2018
14
Handel zagraniczny 2018 Polska w Unii Europejskiej
17
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2018 roku
18
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-listopad 2018 roku
18
Praca a obowiązki rodzinne
18
Życie religijne w Polsce. Wyniki badania spójności społecznej 2018
18
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2018 roku
18
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2018 roku
18
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2018 roku
19
Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w listopadzie 2018 roku
19
Koniunktura konsumencka. Grudzień 2018 roku
19
Ceny produktów rolnych w listopadzie 2018 roku
20
Dynamika sprzedaży detalicznej w listopadzie 2018 r.
20
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w grudniu 2018 roku
20
Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2017 roku
20
Świadczenia na rzecz rodziny w 2017 roku
20
Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w latach 2014-2016
20
Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2017 roku
20
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w listopadzie 2018 r.
21
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w listopadzie 2018 roku
21
Biuletyn Statystyczny Nr 11/2018
21
Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w pierwszym-trzecim kwartale 2018 roku
21
Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2018 roku
21
Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-IX 2018 roku
21
Migracje ludności – zeszyt metodyczny
21
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - grudzień 2018
21
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Październik 2018 r.
21
Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2018
21
Ceny producentów w przemyśle w latach 2015-2017
21
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w III kwartale 2018 roku
27
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2017 roku
28
Informacja o wynikach badania przepływów ludności związanych z zatrudnieniem w Polsce
28
Wybrane zagadnienia rynku pracy (liczba osób z minimalnym wynagrodzeniem, samozatrudnieni, umowy zlecenia, o dzieło). Dane za 2017 rok
28
Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 roku
28
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2018
28
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2015-2017
28
Bezrobocie rejestrowane. I-III kwartał 2018 roku
28
Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2018
28
Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2018
28
Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2017 roku
28
Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2013-2017
28
Poland Quarterly Statistics No. 3/2018
31
Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2017 roku
31
Ludność i ruch naturalny – zeszyt metodyczny
31
Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2017 roku
31
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 1-3 kwartale 2018 r.
31
Rocznik Statystyczny Województw 2018
31
Mienie gmin i powiatów w latach 2015-2017
31
Rocznik Statystyczny Przemysłu 2018
31
Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2017)
31
Ochrona środowiska - zeszyt metodyczny
31
Ochrona przyrody - zeszyt metodyczny
31
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2017 roku
31
Do góry

Newsletter