Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Komunikat w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2020–2023

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
16.04.2024

Komunikat

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 16 kwietnia 2024 r.

w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych

za lata 2020–2023

Na podstawie art. 38b pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.1)) ogłasza się, że wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych podawany do wiadomości publicznej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE L 145 z 10.06.2009, str. 1, z późn. zm.2)) za lata 2020–2023 wyniósł:

w 2020 roku: deficyt 162 106 mln zł,

w 2021 roku: deficyt 48 242 mln zł,                  

w 2022 roku: deficyt 105 890 mln zł,                     

w 2023 roku: deficyt 173 853 mln zł.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 198 z 30.07.2010, str. 1 oraz z Dz. Urz. UE L 69 z 08.03.2014, str. 101.

Do góry

Newsletter