Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja)
15.09.2014
2 Informacja sygnalna Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r.
13.08.2015 Archiwum Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r.
3 Informacja sygnalna Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw II kwartał 2015 r.
27.08.2015 Archiwum Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw II kwartał 2015 r.
4 Tablica Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP)
14.08.2015
5 Informacja sygnalna Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2015 r.
19.08.2015 Archiwum Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2015 r.
6 Tablica Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w latach 2013-2015 (2010=100) oraz w latach 2009-2012 (2005=100) i w latach 1996-2008 (1995=100)
19.08.2015

Ceny

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Publikacja Skup i ceny produktów rolnych w 2014 r.
12.06.2015 Archiwum Skup i ceny produktów rolnych w 2014 r.
2 Publikacja Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - czerwiec 2015 r.
21.08.2015 Archiwum Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - czerwiec 2015 r.
3 Publikacja Ceny w gospodarce narodowej w 2014 r.
25.08.2015 Archiwum Ceny w gospodarce narodowej w 2014 r.
4 Publikacja Ceny w gospodarce narodowej. Lipiec2015 r.
28.08.2015 Archiwum Ceny w gospodarce narodowej. Lipiec2015 r.
5 Informacja sygnalna Ceny produktów rolnych w lipcu 2015 r.
19.08.2015 Archiwum Ceny produktów rolnych w lipcu 2015 r.
6 Notatka informacyjna Zmiany cen żywności i napojów bezalkoholowych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy
23.10.2007
7 Notatka informacyjna Analiza zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu terytorialnym w pierwszym półroczu 2009 r.
23.10.2009

Handel

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Notatka informacyjna Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 2015 roku
24.06.2015 Archiwum Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 2015 roku
2 Publikacja Handel zagraniczny. I-III 2015 r.
30.06.2015 Archiwum Handel zagraniczny. I-III 2015 r.
3 Informacja sygnalna Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w 2014 r.
30.07.2015 Archiwum Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w 2014 r.
4 Informacja sygnalna Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I -VI 2015 r.
12.08.2015 Archiwum Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I -VI 2015 r.
5 Publikacja Obroty towarowe handlu zagranicznego w 2013 r.
29.08.2014 Archiwum Obroty towarowe handlu zagranicznego w 2013 r.
6 Publikacja Handel zagraniczny. Styczeń-Grudzień 2013 r.
29.08.2014 Archiwum Handel zagraniczny. Styczeń-Grudzień 2013 r.
7 Publikacja Rynek wewnętrzny w 2013 r.
01.10.2014 Archiwum Rynek wewnętrzny w 2013 r.
8 Notatka informacyjna Rynek wewnętrzny w 2013 r. - notatka informacyjna
01.10.2014
9 Informacja sygnalna Dynamika sprzedaży detalicznej. Lipiec 2015 r.
19.08.2015 Archiwum Dynamika sprzedaży detalicznej. Lipiec 2015 r.
10 Notatka informacyjna Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2013 r.
29.08.2014 Archiwum Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2013 r.
11 Publikacja Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2014
04.11.2014 Archiwum Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2014
12 Publikacja Ruch graniczny oraz przepływy towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2013 r.
19.08.2014 Archiwum Ruch graniczny oraz przepływy towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2013 r.
13 Notatka informacyjna Badanie obrotu towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w IV kwartale 2013 roku
20.02.2014

Newsletter