Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja)
15.09.2014
2 Informacja sygnalna Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw III kwartał 2014 r.
27.11.2014 Archiwum Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw III kwartał 2014 r.
3 Informacja sygnalna Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2014 r.
15.12.2014 Archiwum Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2014 r.
4 Tablica Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP)
17.12.2014
5 Tablica Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w latach 2013-2014 (2010=100) oraz w latach 2009-2012 (2005=100) i w latach 1996-2008 (1995=100)
17.12.2014
6 Informacja sygnalna Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2014 r.
17.12.2014 Archiwum Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2014 r.

Ceny

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Publikacja Ceny w gospodarce narodowej w 2013 r.
29.08.2014 Archiwum Ceny w gospodarce narodowej w 2013 r.
2 Publikacja Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - wrzesień 2014 r.
21.11.2014 Archiwum Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - wrzesień 2014 r.
3 Publikacja Ceny w gospodarce narodowej. Październik 2014 r.
28.11.2014 Archiwum Ceny w gospodarce narodowej. Październik 2014 r.
4 Notatka informacyjna Ceny produktów rolnych w listopadzie 2014 r.
19.12.2014 Archiwum Ceny produktów rolnych w listopadzie 2014 r.
5 Notatka informacyjna Zmiany cen żywności i napojów bezalkoholowych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy
23.10.2007
6 Notatka informacyjna Analiza zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu terytorialnym w pierwszym półroczu 2009 r.
23.10.2009
7 Publikacja Skup i ceny produktów rolnych w 2013 r.
11.07.2014 Archiwum Skup i ceny produktów rolnych w 2013 r.

Handel

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Publikacja Obroty towarowe handlu zagranicznego w 2013 r.
29.08.2014 Archiwum Obroty towarowe handlu zagranicznego w 2013 r.
2 Publikacja Handel zagraniczny. Styczeń-Grudzień 2013 r.
29.08.2014 Archiwum Handel zagraniczny. Styczeń-Grudzień 2013 r.
3 Notatka informacyjna Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2013 r.
29.08.2014 Archiwum Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2013 r.
4 Publikacja Handel zagraniczny. I-VI 2014 r.
26.09.2014 Archiwum Handel zagraniczny. I-VI 2014 r.
5 Publikacja Rynek wewnętrzny w 2013 r.
01.10.2014 Archiwum Rynek wewnętrzny w 2013 r.
6 Notatka informacyjna Rynek wewnętrzny w 2013 r. - notatka informacyjna
01.10.2014
7 Notatka informacyjna Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w II kwartale 2014 roku
09.10.2014
8 Publikacja Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2014
04.11.2014 Archiwum Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2014
9 Informacja sygnalna Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I–X 2014 r.
10.12.2014 Archiwum Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I–X 2014 r.
10 Informacja sygnalna Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w 2013 r. (wyniki ostateczne)
10.07.2014 Archiwum Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w 2013 r. (wyniki ostateczne)
11 Publikacja Ruch graniczny oraz przepływy towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2013 r.
19.08.2014 Archiwum Ruch graniczny oraz przepływy towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2013 r.
12 Notatka informacyjna Badanie obrotu towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w IV kwartale 2013 roku
20.02.2014

Newsletter