Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki cen

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw drugi kwartał 2016 roku
26.08.2016 Archiwum Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw drugi kwartał 2016 roku
2 Informacja sygnalna Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za wrzesień 2016 roku (opracowanie eksperymentalne)
30.09.2016 Archiwum Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za wrzesień 2016 roku (opracowanie eksperymentalne)
3 Informacja sygnalna Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2016 roku
11.10.2016 Archiwum Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2016 roku
4 Informacja sygnalna Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2016 roku
19.10.2016 Archiwum Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2016 roku
5 Informacja sygnalna Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja)
12.02.2016
6 Tablica Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP)
17.10.2016
7 Tablica Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w latach 2013-2016 (2010=100) oraz w latach 2009-2012 (2005=100) i w latach 1996-2008 (1995=100)
19.10.2016

Ceny

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Publikacja Skup i ceny produktów rolnych w 2015 r.
31.05.2016 Archiwum Skup i ceny produktów rolnych w 2015 r.
2 Publikacja Ceny w gospodarce narodowej w 2015 r.
24.08.2016 Archiwum Ceny w gospodarce narodowej w 2015 r.
3 Publikacja Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Sierpień 2016 r.
21.10.2016 Archiwum Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Sierpień 2016 r.
4 Publikacja Ceny w gospodarce narodowej. Grudzień 2015 r.
29.01.2016 Archiwum Ceny w gospodarce narodowej. Grudzień 2015 r.
5 Informacja sygnalna Ceny produktów rolnych we wrześniu 2016 roku
19.10.2016 Archiwum Ceny produktów rolnych we wrześniu 2016 roku
6 Notatka informacyjna Zmiany cen żywności i napojów bezalkoholowych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy
23.10.2007
7 Notatka informacyjna Analiza zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu terytorialnym w pierwszym półroczu 2009 r.
23.10.2009
8 Tablica Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania
23.08.2016

Handel

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w 2015 r.
05.08.2016 Archiwum Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w 2015 r.
2 Publikacja Handel zagraniczny. Styczeń-Grudzień 2015 r.
30.08.2016 Archiwum Handel zagraniczny. Styczeń-Grudzień 2015 r.
3 Publikacja Obroty towarowe handlu zagranicznego w 2015 r.
30.08.2016 Archiwum Obroty towarowe handlu zagranicznego w 2015 r.
4 Publikacja Rynek wewnętrzny w 2015 r.
30.09.2016 Archiwum Rynek wewnętrzny w 2015 r.
5 Publikacja Handel zagraniczny. I-VI 2016 r.
30.09.2016 Archiwum Handel zagraniczny. I-VI 2016 r.
6 Informacja sygnalna Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń sierpień 2016 roku
14.10.2016 Archiwum Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń sierpień 2016 roku
7 Publikacja Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2015
22.10.2015 Archiwum Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2015
8 Notatka informacyjna Badanie obrotu towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w IV kwartale 2013 roku
20.02.2014
9 Publikacja Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2014 r.
28.10.2015
10 Informacja sygnalna Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w drugim kwartale 2016 roku
26.09.2016 Archiwum Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w drugim kwartale 2016 roku
11 Publikacja Ruch graniczny oraz przepływy towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2013 r.
19.08.2014 Archiwum Ruch graniczny oraz przepływy towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2013 r.
12 Informacja sygnalna Dynamika sprzedaży detalicznej we wrześniu 2016 roku
19.10.2016 Archiwum Dynamika sprzedaży detalicznej we wrześniu 2016 roku
13 Notatka informacyjna Rynek wewnętrzny w 2013 r. - notatka informacyjna
01.10.2014
14 Informacja sygnalna Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2015 roku
31.08.2016 Archiwum Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2015 roku
Do góry

Newsletter