Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Satelitarny rachunek kultury w 2019 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
23.04.2024

Udział obszaru kultury w gospodarce narodowej w 2019 r. nie zmienił się w porównaniu z 2018 r. i wyniósł 2,8%. Trzy dziedziny dominowały w większości transakcji składających się na satelitarny rachunek kultury: Reklama, Sztuki audiowizualne i multimedia oraz Książki i prasa.

Satelitarny rachunek kultury pozwala na oszacowanie wkładu obszaru kultury, rozumianej jako działalność samorządowych i państwowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych działających w sferze kultury oraz podmiotów zaliczanych do przemysłów kultury i kreatywnych, w gospodarkę narodową. Udział obszaru kultury w gospodarce narodowej najlepiej określa wartość dodana brutto obszaru kultury w relacji do wartości dodanej brutto całej gospodarki. Wartość ta w 2019 r., tak jak w 2018 r., wyniosła 2,8%. Największy udział w tworzeniu wartości dodanej brutto obszaru kultury miały podmioty zaliczane do dziedziny Reklama (19,4% wartości dodanej brutto obszaru kultury). Znaczący udział miały także Sztuki audiowizualne i multimedia (16,7%) oraz Książki i prasa (13,6%). Najmniejszy udział w tworzeniu wartości dodanej brutto miała dziedzina Zarządzanie i administracja kulturą (0,4%).

Do góry

Newsletter