Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2023 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
02.04.2024

Wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń ogółem w 2023 r. był wyższy niż przed rokiem i wyniósł 9,5 mld zł. Wpływ na to miały lepsze wyniki uzyskane zarówno przez zakłady ubezpieczeń na życie (dział I) jak i zakłady ubezpieczeń majątkowych (dział II).

W strukturze przychodów ogółem dominującą pozycję stanowiły składki. W 2023 r. składki przypisane brutto ogółem wyniosły 78 889,0 mln zł (wzrost o 9,1% w porównaniu do 2022 r.), z czego 22 847,8 mln zł stanowiła składka działu I, a 56 041,2 mln zł składka działu II.
W strukturze kosztów ogółem dominującą pozycję stanowiły odszkodowania. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem w 2023 r. wyniosły 44 239,4 mln zł i były o 0,3% niższe niż w 2022 r.; w dziale I zmniejszyły się do 16 229,3 mln zł (o 14,0% r/r), a w dziale II ich war-tość uległa zwiększeniu do 28 010,1 mln zł (o 9,8% r/r).

Archiwum

Do góry

Newsletter