Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarz roczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Styczeń

Nazwa informacji Dzień publikacji
4
5
5
7
10
11
11
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
17
19
19
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
24
25
26
26
26
27
27
28
28
28
31
31
31
31
31
31

Luty

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
7
9
9
9
9
9
10
11
15
15
15
18
18
18
18
18
18
18
18
18
21
21
21
21
22
22
22
23
23
23
23
23
24
24
25
28
28
28
28
28
28

Marzec

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
1
3
3
7
10
10
10
10
11
11
14
15
15
16
16
17
18
18
18
18
18
18
21
21
21
22
22
23
23
23
23
23
23
24
25
28
28
28
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31

Kwiecień

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
1
1
4
5
5
5
5
6
8
8
11
12
15
15
15
15
15
15
15
15
19
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
25
26
26
26
26
26
26
27
29
29
29
29
29
29
29
29

Maj

Nazwa informacji Dzień publikacji
4
4
6
6
9
10
11
11
11
11
11
12
12
13
13
16
16
17
17
18
18
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
23
23
23
23
23
23
23
24
24
25
25
25
25
25
25
27
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31

Czerwiec

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
2
8
8
9
9
10
10
10
10
10
10
14
15
15
15
15
17
17
20
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
23
23
23
24
24
24
24
24
27
27
28
28
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Lipiec

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
1
4
4
4
5
5
5
6
11
12
12
13
14
14
15
15
15
15
15
15
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
25
25
25
26
27
27
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29

Sierpień

Nazwa informacji Dzień publikacji
2
9
9
10
11
11
12
16
17
18
19
19
19
19
19
19
19
22
22
22
22
22
22
23
24
24
24
24
24
25
25
26
26
29
31
31
31
31
31

Wrzesień

Nazwa informacji Dzień publikacji
7
8
9
9
9
9
12
12
12
12
13
14
15
15
15
15
15
15
15
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
23
26
28
28
28
28
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Październik

Nazwa informacji Dzień publikacji
4
5
5
5
5
5
6
7
10
11
14
14
14
14
14
14
14
14
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
24
24
25
25
25
25
25
25
26
27
27
27
27
28
28
31
31
31
31
31
31
31
31

Listopad

Nazwa informacji Dzień publikacji
2
2
4
9
10
10
14
15
15
15
16
17
17
18
18
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
28
28
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Grudzień

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
1
Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2022 roku
7
Polska na drodze zrównoważonego rozwoju. Raport 2022
8
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - listopad 2022
9
Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za 3 kwartał 2022 roku
9
Popyt na pracę w 3 kwartale 2022 roku
9
Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 3/2022
9
Wypadki przy pracy w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku - dane wstępne
12
Budownictwo w 3 kwartale 2022 roku
12
Ceny w gospodarce narodowej w 2022 r.
14
Nakłady i wyniki przemysłu - III kwartał 2022 roku
14
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2022 roku
15
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-październik 2022 roku
15
Energia ze źródeł odnawialnych w 2021 roku
15
Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2022
15
Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2022 roku
16
Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 2022
16
Zdrowie i ochrona zdrowia w 2021 roku
16
Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2022 roku
16
Ceny produktów rolnych w listopadzie 2022 roku
20
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2022 roku
20
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2022 roku
20
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2022 roku
20
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2022 roku
20
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2022 roku
20
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2022 roku
20
Charakterystyka ustawicznego szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach w 2020 r.
20
Energia ze źródeł odnawialnych w 2021 roku
20
Dynamika sprzedaży detalicznej w listopadzie 2022 roku
21
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-listopad 2022 roku
21
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2022 roku
21
Koniunktura konsumencka - grudzień 2022 roku
21
Produkt krajowy brutto - rachunki regionalne w latach 2018-2020
21
Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2021 roku
21
Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2022
21
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - grudzień 2022 roku
22
Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku
22
Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2021 r. - Wyniki wstępne
22
Rachunek produktywności KLEMS - Polska 2007-2020
22
Rocznik Demograficzny 2022
22
Zużycie paliw i nośników energii w 2021 roku
22
Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2021 roku
22
Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury
22
Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2021
22
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w listopadzie 2022 r.
23
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w listopadzie 2022 roku
23
Biuletyn Statystyczny Nr 11/2022
23
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (październik 2022 r.)
23
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2022 (grudzień 2022)
27
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2019-2021
28
Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2022
28
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2022
28
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 3 kwartale 2022 roku
29
Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2022
29
Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2021)
29
Wybrane zagadnienia rynku pracy – dane za 2021 r.
30
Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2021 roku
30
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej
30
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2021 roku
30
Bezrobocie rejestrowane. III kwartał 2022 roku
30
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2021 roku
30
Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2021 roku
30
Rocznik Statystyczny Województw 2022
30
Rocznik Statystyczny Przemysłu 2022
30
Do góry

Newsletter