Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarz roczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Styczeń

Nazwa informacji Dzień publikacji
2
5
5
5
11
13
13
13
13
13
13
13
16
17
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
23
23
23
23
23
23
23
24
25
25
26
26
30
30
31
31
31
31
31

Luty

Nazwa informacji Dzień publikacji
6
9
9
9
9
9
9
9
10
14
15
15
15
17
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
23
24
24
27
27
27
28
28
28
28
28
28

Marzec

Nazwa informacji Dzień publikacji
6
9
10
13
13
14
15
15
15
16
17
20
20
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
23
23
24
24
27
27
28
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31

Kwiecień

Nazwa informacji Dzień publikacji
3
3
4
4
4
6
6
11
11
12
14
14
14
14
14
14
14
14
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
24
24
24
24
24
24
24
25
25
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
28
28

Maj

Nazwa informacji Dzień publikacji
4
4
8
10
11
11
11
11
15
15
15
15
16
16
16
17
18
18
18
19
19
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31

Czerwiec

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
6
7
12
12
12
12
12
14
15
15
15
15
15
15
19
19
19
20
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
26
26
26
26
26
27
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30

Lipiec

Nazwa informacji Dzień publikacji
4
5
5
6
6
11
12
12
14
14
14
14
14
17
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
25
25
25
25
27
27
27
27
27
28
28
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

Sierpień

Nazwa informacji Dzień publikacji
3
8
8
9
10
10
14
16
16
17
17
18
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
23
23
23
24
24
24
24
24
25
25
25
28
31
31
31
31
31
31
31
31
31

Wrzesień

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
4
4
11
11
11
11
11
11
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
18
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
22
22
25
25
25
25
25
26
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29

Październik

Nazwa informacji Dzień publikacji
Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w 2 kwartale 2023 roku
3
Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2023 r. z podziałem na województwa
3
Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku produktu krajowego brutto za 2022 rok
5
Turystyczna baza noclegowa i jej wykorzystanie w I półroczu 2023 r.
5
Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2022 roku
5
Ludność na rynku pracy w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
5
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych 01-06 2023 r.
10
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - wrzesień 2023
11
Wolontariat w 2022 roku
12
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2023 roku
13
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w trzecim kwartale 2023 roku
13
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w trzecim kwartale 2023 r.
13
Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2023 r. w stosunku do września 2017 r.
13
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2023 r.
13
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-sierpień 2023 roku
16
Trwanie życia w zdrowiu w 2022 r.
16
Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 czerwca
16
Produkcja budowlano-montażowa w 2022 roku
16
Koniunktura konsumencka - październik 2023 roku
18
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2023 roku
19
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2023 roku
19
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2023 roku
19
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023 roku
19
Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2022 roku
19
Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2023 roku
19
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023 roku
19
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2023 roku
19
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2023 roku
19
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w trzecim kwartale 2023 roku
19
Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024
19
Ceny produktów rolnych we wrześniu 2023 roku
20
Dynamika sprzedaży detalicznej we wrześniu 2023 roku
20
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - październik 2023 roku
20
Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku
20
Dynamika produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2023 roku
23
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-wrzesień 2023 roku
23
Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2022 roku
23
Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB według kwartałów za lata 2022-2023
23
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (sierpień 2023 r.)
23
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2022 roku
24
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju 1-3 kwartał 2023 r.
24
Biuletyn Statystyczny Nr 9/2023
24
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych we wrześniu 2023 roku
24
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2023 (październik 2023)
24
Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2023 roku
25
Zarządzanie i działalność integracyjna podmiotów gospodarki społecznej w 2021 roku
25
Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2022 roku
26
Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej (dane ostateczne) w 2022 r.
26
Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w maju 2023 r.
26
Pracujący w gospodarce narodowej w 2022 roku
26
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2022 roku
26
Przedsiębiorstwa niefinansowe według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2022 roku
30
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2020-2022
30
Obwieszczenie w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2019-2021 na poziomie makroregionów (NUTS 1), regionów (NUTS 2) i podregionów (NUTS 3)
30
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2023 roku
31
Praca nierejestrowana w 2022 (na podstawie wstępnych wyników badania modułowego BAEL)
31
Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2022/2023
31
Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2022 roku
31
Aktywność ekonomiczna ludności Polski - 2 kwartał 2023 roku
31
Rynek wewnętrzny w 2022 roku
31
Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2023
31

Listopad

Nazwa informacji Dzień publikacji
Rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w III kwartale 2023 roku
9
Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2022 roku
9
Transport intermodalny w latach 2020-2022
9
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - październik 2023
10
Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2023 roku
10
Szybki szacunek produktu krajowego brutto za III kwartał 2023 roku
14
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2023 roku
15
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2022
15
Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna w 2022 roku
15
Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2022 roku
16
Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w lipcu i sierpniu 2023 roku
16
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-wrzesień 2023 roku
17
Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2022 roku
17
Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w trzecim kwartale 2023 roku
20
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2023 roku
21
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w październiku 2023 roku
21
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2023 roku
21
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2023 roku
21
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2023 roku
21
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2023 roku
21
Ceny produktów rolnych w październiku 2023 roku
22
Dynamika sprzedaży detalicznej w październiku 2023 roku
22
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - listopad 2023 roku
22
Koniunktura konsumencka - listopad 2023 roku
22
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w październiku 2023 roku
22
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-październik 2023 roku
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (wrzesień 2023 r.)
22
Rocznik Demograficzny 2023
22
Emerytury i renty w 2022 r.
22
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-wrzesień 2023 roku
23
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2023 roku
23
Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w 2022 r.
23
Pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo (wyniki wstępne BAEL) - III kwartał 2023 roku
24
Komunikat w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za trzeci kwartał 2023 r.
24
Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za trzeci kwartał 2023 r.
24
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w październiku 2023 r.
24
Biuletyn Statystyczny Nr 10/2023
24
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w październiku 2023 roku
24
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2023 (listopad 2023)
24
Stan i struktura demograficzno-społeczna i ekonomiczna ludności Polski w świetle wyników NSP 2021
27
Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2022 roku
28
Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej w 2022 r.
28
Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2021 i 2022
28
Gospodarka morska w Polsce w latach 2021-2022
29
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2023 roku
30
Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w III kwartale 2023 roku
30
Inwestycje, środki trwałe w gospodarce narodowej 2022 r.
30
Rachunki leśne w Polsce w 2021 roku
30
Osoby niepełnosprawne w 2022 roku
30
Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w czerwcu 2023 r.
30
Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2023 r.
30
Kultura fizyczna w latach 2021 i 2022
30
Ochrona środowiska 2023
30
Rolnictwo w 2022 roku
30
Wybrane aspekty rynku pracy w Polsce (01-12 2021–2022 r.)
30
Obrót nieruchomościami w 2022 roku
30
Wypadki przy pracy w 2022 roku
30
Warunki mieszkaniowe w Polsce w świetle wyników NSP 2021
30
Gospodarka materiałowa w 2022 roku
30
Rocznik Statystyczny Leśnictwa ​2023
30
Produkcja wyrobów przemysłowych w latach 2018–2022
30
Społeczna odpowiedzialność statystyki publicznej. Raport CSR 2022
30

Grudzień

Nazwa informacji Dzień publikacji
Kapitał ludzki w Polsce w latach 2018-2022
4
Przemysły kultury i kreatywne w latach 2017-2021
4
Polska na drodze zrównoważonego rozwoju. Raport 2023
4
Energia ze źródeł odnawialnych w 2022 roku
7
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - listopad 2023
11
Budownictwo w I-III kwartale 2023 roku
11
Popyt na pracę w III kwartale 2023 roku
11
Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za trzeci kwartał 2023 roku
11
Wypadki przy pracy w okresie styczeń-wrzesień 2023 roku - dane wstępne
11
Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 3/2023
11
Rocznik Statystyczny Pracy 2023
11
Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie styczeń-wrzesień 2023 roku
14
Wyniki finansowe przedsiębiorstw w okresie styczeń-wrzesień 2023 roku
14
Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2023 roku
14
Ubóstwo w Polsce w latach 2021 i 2022
14
Nakłady i wyniki przemysłu - 1-3 kwartał 2023 roku
14
Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 2023
14
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2023 roku
15
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-październik 2023 roku
15
Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2023 roku
18
Rodziny w Polsce w świetle wyników NSP 2021
18
Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2022 r. - wyniki wstępne
19
Ceny produktów rolnych w listopadzie 2023 roku
20
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2023 roku
20
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2023 roku
20
Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2023 roku
20
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2023 roku
20
Koniunktura konsumencka - grudzień 2023 roku
20
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w III kwartale 2023 roku
20
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2023 roku
20
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2023 roku
20
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2020-2022
20
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2022 roku
20
Energia ze źródeł odnawialnych w 2022 roku
20
Bezrobocie rejestrowane 1-3 kwartał 2023 roku
20
Zużycie paliw i nośników energii w 2022 roku
20
Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2022)
20
Dynamika sprzedaży detalicznej w listopadzie 2023 roku
21
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - grudzień 2023 roku
21
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2023 roku
21
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-listopad 2023 roku
21
Wybrane zagadnienia rynku pracy - dane za 2022 r.
21
Zdrowie i ochrona zdrowia w 2022 roku
21
Produkt krajowy brutto - rachunki regionalne w latach 2019-2021
21
Sytuacja osób starszych w Polsce w 2022 roku
21
Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2023
21
Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2023
21
Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2022
21
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w listopadzie 2023 r.
22
Biuletyn Statystyczny Nr 11/2023
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (październik 2023 r.)
22
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w listopadzie 2023 roku
22
Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do października 2023 r.
27
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2023 (grudzień 2023)
27
Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w lipcu 2023 r.
28
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 1-3 kwartale 2023 roku
28
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2023
28
Rocznik Statystyczny Województw 2023
28
Rocznik Statystyczny Przemysłu 2023
28
Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2023
28
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2022 roku
28
Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2022 roku
28
Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2022 roku
29
Do góry

Newsletter