Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

WYBIERZ TEMAT


 • Ludność w tys. 

  38426

  31 kwietnia 2016 r.

 • Urodzenia żywe na 1000 ludności

  10,2

  31 kwiecień 2016 r.
 • Przyrost naturalny na 1000 ludności

  -0,4

  31 kwietnia 2016 r.
 • Współczynnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym)

  60,1

  w 2015 r.
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w tys.

  5733,6

  maj 2016 r.
 • Stopa bezrobocia w %

  9,1

  maj 2016 r.
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw brutto w zł

  4166,28

  maj 2016 r.
 • Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w zł

  2078,73

  maj 2016 r.
 • Kwota bazowa w zł

  3408,62

  2015 r.
 • Dochody budżetu państwa w mln zł

  137023

  styczeń-maj 2016 r.
 • Wydatki budżetu państwa w mln zł

  163162

  styczeń-maj 2016 r.
 • Wynik (saldo) budżetu państwa w mln zł

  -11125,5

  styczeń-kwiecień 2016 r.
 • Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

  100,1

  maj 2016 r.
 • Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej

  100,0

  maj 2016 r.

  (analogiczny okres roku poprzedniego=100)

 • Mieszkania oddane do użytkowania 

  61117

  styczeń-maj  2016 r.
 • Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej

  98,1

  czerwiec 2016 r.
 • PKB per capita w zł

  44670

  2014 r.
 • Cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w zł

  4177

  I kwartał 2016 r.
 • Powierzchnia obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona w % powierzchni kraju

  32,5

  2014 r.
 • Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności ogółem

  10243,7 hm3

  2014 r.
 • Całkowita emisja dwutlenku węgla w tys. ton

  322900

  2013 r.
 
Do góry

Newsletter