Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

WYBIERZ TEMAT


 • Ludność w tys. 

  38451

  w 2015 r.

 • Urodzenia żywe na 1000 ludności

  9,6

  w 2015 r.
 • Przyrost naturalny na 1000 ludności

  -0,4

  w 2015 r.
 • Współczynnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym)

  58,8

  w 2014 r.
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w tys.

  5726,7

  marzec 2016 r.
 • Stopa bezrobocia w %

  10,0

  marzec 2016 r.
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw brutto w zł

  4351,45

  marzec 2016 r.
 • Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w zł

  2074,84

  marzec 2015 r.
 • Kwota bazowa w zł

  3408,62

  2015 r.
 • Dochody budżetu państwa w mln zł

  56164,7

  styczeń-luty 2016 r.
 • Wydatki budżetu państwa w mln zł

  59263,0

  styczeń-luty 2016 r.
 • Wynik (saldo) budżetu państwa w mln zł

  -42606,7

  styczeń-grudzień 2015 r.
 • Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

  100,3

  kwiecień 2016 r.
 • Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej

  99,9

  marzec 2016 r.

  (analogiczny okres roku poprzedniego=100)

 • Mieszkania oddane do użytkowania 

  37313

  styczeń-marzec  2016 r.
 • Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej

  97,9

  maj 2016 r.
 • PKB per capita w zł

  44670

  2014 r.
 • Cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w zł

  3925

  IV kwartał 2015 r.
 • Powierzchnia obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona w % powierzchni kraju

  32,5

  2014 r.
 • Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności ogółem

  10243,7 hm3

  2014 r.
 • Całkowita emisja dwutlenku węgla w tys. ton

  322900

  2013 r.
 
Do góry

Newsletter