Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

WYBIERZ TEMAT


 • Ludność w tys. 

  38422

  30 czerwca 2016 r.

 • Urodzenia żywe na 1000 ludności

  9,4

  30 czerwca 2016 r.
 • Przyrost naturalny na 1000 ludności

  -0,6

  30 czerwca 2016 r.
 • Współczynnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym)

  60,1

  w 2015 r.
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w tys.

  5760,7

  sierpień 2016 r.
 • Stopa bezrobocia w %

  8,5

  sierpień 2016 r.
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw brutto w zł

  4212,56

  sierpień 2016 r.
 • Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w zł

  2084,70

   lipic 2016 r.
 • Kwota bazowa w zł

  3408,62

  2015 r.
 • Dochody budżetu państwa w mln zł

  151610,8

  styczeń-czerwiec 2016 r.
 • Wydatki budżetu państwa w mln zł

  170294,6

  styczeń-czerwiec 2016 r.
 • Wynik (saldo) budżetu państwa w mln zł

  -18683,6

  styczeń-czerwiec  2016 r.
 • Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

  99,8

  sierpień 2016 r.
 • Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej

  100,1

  lipiec 2016 r.


 • Mieszkania oddane do użytkowania 

  85848

  styczeń-lipiec 2016 r.
 • Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej

  96,2

  sierpień 2016 r.
 • PKB per capita w zł

  44670

  2014 r.
 • Cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w zł

  4063

  II kwartał 2016 r.
 • Powierzchnia obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona w % powierzchni kraju

  32,5

  2015 r.
 • Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności ogółem

  10243,7 hm3

  2014 r.
 • Całkowita emisja dwutlenku węgla w tys. ton

  310307

  2014 r.
 
Do góry

Newsletter