Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Styczeń

Nazwa informacji Dzień publikacji
9
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2016 roku
18
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2016 r.
18
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2016 r.
18
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w IV kwartale 2016 r.
18
Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale 2016 r.
18
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2016 roku
18
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2016 roku
18
Budownictwo mieszkaniowe - grudzień 2016
19
Ceny produktów rolnych w grudniu 2016 roku
19
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2016 roku
19
Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w grudniu 2016 roku
19
Dynamika sprzedaży detalicznej w grudniu 2016 r.
19
Obwieszczenie w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2016 r. w stosunku do I półrocza 2016 r.
19
Obwieszczenie w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2016 r.
19
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w styczniu 2017 roku
20
Koniunktura konsumencka. Styczeń 2017 roku
20
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Listopad 2016 r.
20
Biuletyn Statystyczny Nr 12/2016
25
Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2015/2016
27
Wiadomości Statystyczne Nr 1/2017
30
Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2016 roku
30
Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2011-2015
31

Luty

Nazwa informacji Dzień publikacji
Pogłowie bydła według stanu w grudniu 2016 roku
6
Pogłowie świń według stanu w grudniu 2016 roku
6
Komunikat w sprawie kwoty bazowej w 2016 roku
9
Komunikat w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2016 r. w stosunku do 2015 r.
9
Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 roku
9
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2016 roku
9
Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2016 roku
9
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2017 roku
13
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2017 roku
13
Szybki szacunek produktu krajowego brutto za czwarty kwartał 2016 roku
14
Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń grudzień 2016 roku
15
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2017 roku
16
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2017 roku
16
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2017 roku
16
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe w 2016 r. i w drugim półroczu 2016 r.
16
Budownictwo mieszkaniowe - styczeń 2017
17
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2017 roku
17
Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w styczniu 2017 roku
17
Dynamika sprzedaży detalicznej w styczniu 2017 r.
17
Informator GUS 2017 (folder)
17
Ceny produktów rolnych w styczniu 2017 roku
20
Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2016 r.
20
Rejestr TERYT i rejestr REGON w internecie
20
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lutym 2017 roku
21
Koniunktura konsumencka. Luty 2017 roku
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Grudzień 2016 r.
22
Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2016 r.
22
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w styczniu 2017 r.
23
Biuletyn Statystyczny Nr 1/2017
23
Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna Informacja o rynku pracy
23
Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2016 r.
24
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw czwarty kwartał 2016 roku
27
Turystyka w Unii Europejskiej
27
Produkt krajowy brutto w czwartym kwartale 2016 roku
28
Komunikat w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2016 r.
28
Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.
28

Marzec

Nazwa informacji Dzień publikacji
Popyt na pracę w czwartym kwartale 2016 roku
10
Budownictwo mieszkaniowe I-IV kwartał 2016 roku
10
Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu 2017 roku
13
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w luty 2017 roku
14
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2017 roku
14
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2017 roku
16
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2017 roku
16
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2017 roku
16
Budownictwo mieszkaniowe - luty 2017
17
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lutym 2017 roku
17
Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w lutym 2017 roku
17
Dynamika sprzedaży detalicznej w lutym 2017 r.
17
Ceny produktów rolnych w lutym 2017 roku
21
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń - grudzień 2016 roku
21
Wypadki przy pracy w okresie I-IV kwartał 2016 roku
21
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w marcu 2017 roku
22
Koniunktura konsumencka. Marzec 2017 roku
22
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w lutym 2017 r.
23
Biuletyn Statystyczny Nr 2/2017
23
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Styczeń 2017 r.
24
Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2015 r.
24
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w IV kwartale 2016 roku
27
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2016 roku
27
Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2016 r.
30
Szybki szacunek - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
31
Koniunktura w gospodarstwach rolnych
31
Charakterystyka obszarów przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski. Podmioty gospodarki narodowej w 2016 roku
31
Komunikat w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn
31
Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2015 r.
31
Poland Quarterly Statistics No. 4/2016
31
Bezrobocie rejestrowane. I- IV kwartał 2016 r.
31
Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2013 r.
31
Osoby młode na rynku pracy w 2016 r.
31
Sytuacja społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych w latach 2000-2015. Zróżnicowanie miasto-wieś
31

Kwiecień

Nazwa informacji Dzień publikacji
Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń
3
Wyniki finansowe banków
5
Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2016 r. z podziałem na województwa
6
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw w 2016 r.
10
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2017 roku
11
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2017 roku
11
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2017 r. w stosunku do IV kwartału 2016 r.
11
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2017 r. w stosunku do IV kwartału 2016 r.
11
Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2017 r. w stosunku do marca 2011 r.
11
Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń luty 2017 roku
13
Łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2011-2016
14
Wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2013-2016
14
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2017 roku
19
Ceny produktów rolnych w marcu 2017 roku
19
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2017 roku
19
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2017 roku
19
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w I kwartale 2017 roku
19
Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w I kwartale 2017 roku
19
Budownictwo mieszkaniowe - marzec 2017
20
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w marcu 2017 roku
20
Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w marcu 2017 roku
20
Dynamika sprzedaży detalicznej w marcu 2017 r.
20
Koniunktura konsumencka. Kwiecień 2017 roku
20
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w kwietniu 2017 roku
21
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Luty 2017 r.
21
Notyfikacja fiskalna
24
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w marcu 2017 r.
26
Biuletyn Statystyczny Nr 3/2017
26
Gospodarka morska w Polsce w 2016 roku
27
Nakłady i wyniki przemysłu w 2016 r.
27
Szybki szacunek - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
28
Wstępna ocena przezimowania upraw ozimych w 2017 roku
28
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 r.
28
Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2016 roku
28
Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne w 2015 r.
28
Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2016 roku
28

Maj

Nazwa informacji Dzień publikacji
Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2016 roku
5
Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2017 roku
11
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2017 roku
12
Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń marzec 2017 roku
12
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2017 roku
12
Obwieszczenie w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2016 roku
15
Komunikat w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji równego średniorocznej dynamice wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących za okres ostatnich 5 lat poprzedzających termin waloryzacji
15
Wyniki produkcji roślinnej w 2016 roku
15
Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2016
15
Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2016 r.
15
Szybki szacunek produktu krajowego brutto za pierwszy kwartał 2017 roku
16
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2017 roku
18
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2017 roku
18
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2017 roku
18
Budownictwo mieszkaniowe - kwiecień 2017
19
Ceny produktów rolnych w kwietniu 2017 roku
19
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2017 roku
19
Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w kwietniu 2017 roku
19
Dynamika sprzedaży detalicznej w kwietniu 2017 r.
19
Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2017 roku
19
Turystyczna baza noclegowa w Polsce w 2016 r.
19
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w maju 2017 roku
22
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych - pierwszy kwartał
23
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Marzec 2017 r.
23
Koniunktura konsumencka. Maj 2017 roku
24
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w kwietniu 2017 r.
25
Biuletyn Statystyczny Nr 4/2017
25
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw drugi kwartał 2017 roku
25
Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna Informacja o rynku pracy
25
Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2017 roku
25
Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2011-2015
30
Przewozy ładunków i pasażerów w 2016 roku
30
Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stanu w dniu 31.12.2016 r.)
30
Produkt krajowy brutto w pierwszym kwartale 2017 roku
31
Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w 2017 roku
31
Szybki szacunek - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
31
Wypadki przy pracy w okresie I kwartał 2017 roku
31
Komunikat w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2017 roku
31
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2016 r. w stosunku do 2015 r.
31
Skup i ceny produktów rolnych w 2016 r.
31
Polska w liczbach 2017
31

Czerwiec

Nazwa informacji Dzień publikacji
Popyt na pracę w pierwszym kwartale 2017 roku
9
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 1/2017
9
Budownictwo mieszkaniowe I kwartał 2017 roku
9
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2017 roku
12
Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń kwiecień 2017 roku
12
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2017 roku
12
Wyniki finansowe banków
16
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2017 roku
19
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2017 roku
19
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2017 roku
19
Energia 2017 (folder)
19
Budownictwo mieszkaniowe - maj 2017
20
Ceny produktów rolnych w maju 2017 roku
20
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w maju 2017 roku
20
Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w maju 2017 roku
20
Dynamika sprzedaży detalicznej w maju 2017 r.
20
Nakłady i wyniki przemysłu w I kwartale 2017 r.
20
Koniunktura konsumencka. Czerwiec 2017 roku
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Kwiecień 2017 r.
22
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w czerwcu 2017 roku
23
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2017 roku
23
Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2016 roku
23
Efektywność wykorzystania energii w latach 2005-2015
23
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w maju 2017 r.
26
Biuletyn Statystyczny Nr 5/2017
26
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 2017 roku
26
Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń
27
Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2016 r.
30
Szybki szacunek - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
30
Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2016 roku
30
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2017 r.
30
Poland Quarterly Statistics No. 1/2017
30
Handel zagraniczny. I-XII 2016 r.
30
Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2011-2015
30

Lipiec

Nazwa informacji Dzień publikacji
Komunikat w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2017 roku
7
Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2017 r. z podziałem na województwa
10
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2017 roku
11
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2017 roku
11
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2017 r. w stosunku do I kwartału 2017 r.
11
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2017 r. w stosunku do I kwartału 2017 r.
11
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2017 r.
11
Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń maj 2017 roku
12
Mały Rocznik Statystyczny Polski 2017
14
Zwierzęta gospodarskie w 2016 roku
14
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2017 roku
18
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2017 roku
18
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2017 roku
18
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w II kwartale 2017 roku
18
Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w II kwartale 2017 roku
18
Obwieszczenie w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2017 r. w stosunku do II półrocza 2016 r.
18
Obwieszczenie w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2017 roku
18
Budownictwo mieszkaniowe - czerwiec 2017
19
Ceny produktów rolnych w czerwcu 2017 roku
19
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2017 roku
19
Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w czerwcu 2017 roku
19
Dynamika sprzedaży detalicznej w czerwcu 2017 r.
19
Koniunktura konsumencka. Lipiec 2017 roku
19
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 2017 roku
21
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Maj 2017 r.
21
Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2017 r.
21
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w czerwcu 2017 r.
25
Biuletyn Statystyczny Nr 6/2017
25
Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2017 roku
28
Trwanie życia w 2016 r.
28
Szybki szacunek - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
31
Produkcja wyrobów przemysłowych w 2016 roku
31
Budownictwo - wyniki działalności w 2016 r.
31
Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2016 r.
31
Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2017 roku
31
Polska w Unii Europejskiej 2017
31

Sierpień

Nazwa informacji Dzień publikacji
Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2017 roku
9
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2017 roku
11
Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń czerwiec 2017 roku
11
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2017 roku
11
Regiony Polski 2017
14
Transport - wyniki działalności w 2016 r.
14
Szybki szacunek produktu krajowego brutto za drugi kwartał 2017 roku
16
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2017 roku
17
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2017 roku
17
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2017 roku
17
Budownictwo mieszkaniowe - lipiec 2017
18
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2017 roku
18
Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w lipcu 2017 roku
18
Dynamika sprzedaży detalicznej w lipcu 2017 r.
18
Ceny produktów rolnych w lipcu 2017 roku
21
Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2017 roku
21
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych - drugi kwartał
22
Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, I półrocze 2017 r.
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Czerwiec 2017 r.
22
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 2017 roku
23
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w lipcu 2017 r.
24
Biuletyn Statystyczny Nr 7/2017
24
Koniunktura konsumencka. Sierpień 2017 roku
24
Ceny w gospodarce narodowej w 2016 roku
24
Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2016 roku
25
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw trzeci kwartał 2017 roku
25
Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna Informacja o rynku pracy
25
Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2017 roku
25
Produkt krajowy brutto w drugim kwartale 2017 roku
31
Szybki szacunek - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
31
Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2016 roku
31
Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2016 roku
31
Komunikat w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2017 roku
31
Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za dwa kwartały 2017 roku
31
Obroty towarowe handlu zagranicznego w 2016 r.
31
Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2012-2015
31
Handel zagraniczny. I-III 2017 r.
31

Wrzesień

Nazwa informacji Dzień publikacji
Wypadki przy pracy w okresie II kwartał 2017 roku
4
Popyt na pracę w drugim kwartale 2017 roku
8
Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2016 roku
8
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 2/2017
8
Budownictwo mieszkaniowe I-II kwartał 2017 roku
8
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2017 roku
11
Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń lipiec 2017 roku
11
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2017 roku
11
Sytuacja makroekonomiczna w Polsce w 2016 r. na tle procesów w gospodarce światowej
12
Nakłady i wyniki przemysłu w I-II kwartale 2017 r.
12
Wyniki finansowe banków
15
Usługi biznesowe
15
Poczta i telekomunikacja - wyniki działalności w 2016 r.
15
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2017 roku
18
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2017 roku
18
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2017 roku
18
Budownictwo mieszkaniowe - sierpień 2017
19
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2017 roku
19
Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w sierpniu 2017 roku
19
Dynamika sprzedaży detalicznej w sierpniu 2017 r.
19
Ceny produktów rolnych w sierpniu 2017 roku
20
Koniunktura konsumencka. Wrzesień 2017 roku
20
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach we wrześniu 2017 roku
22
Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń
22
Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 roku
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Lipiec 2017 r.
22
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w sierpniu 2017 r.
25
Biuletyn Statystyczny Nr 8/2017
25
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w II kwartale 2017 roku
25
Działalność organizacji non-profit w 2015 r.: Zarządzanie, współpraca i świadczenie usług
25
Obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2017 roku
26
Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2017 roku
28
Szybki szacunek - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
29
Komunikat w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2015 rok
29
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I półroczu 2017 r.
29
Poland Quarterly Statistics No. 2/2017
29
Rolnictwo w 2016 roku
29
Narodowy Rachunek Zdrowia
29
Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r.
29
Handel zagraniczny. I-VI 2017 r.
29
Rynek wewnętrzny w 2016 r.
29
Wskaźniki jakości pracy 2017
29

Październik

Nazwa informacji Dzień publikacji
Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2016 roku
3
Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-VI 2017
9
Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2017 r. z podziałem na województwa
10
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2017 roku
12
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wrześniu 2017 roku
12
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2017 r. w stosunku do II kwartału 2017 r.
12
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2017 r. w stosunku do II kwartału 2017 r.
12
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2017 roku
12
Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2017 r. w stosunku do września 2011 r.
12
Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń sierpień 2017 roku
13
Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2016 roku
16
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2017 roku
17
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2017 roku
17
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2017 roku
17
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w III kwartale 2017 roku
17
Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w III kwartale 2017 roku
17
Budownictwo mieszkaniowe - wrzesień 2017
18
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2017 roku
18
Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej we wrześniu 2017 roku
18
Dynamika sprzedaży detalicznej ww wrześniu 2017 r.
18
Koniunktura konsumencka. Październik 2017 roku
18
Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018
18
Ceny produktów rolnych we wrześniu 2017 roku
19
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w październiku 2017 roku
20
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w II półroczu 2017 roku
20
Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 roku
20
Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku
20
Notyfikacja fiskalna
23
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Sierpień 2017 r.
23
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju we wrześniu 2017 r.
24
Biuletyn Statystyczny Nr 9/2017
24
Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2016 rok
24
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w 2016 r
27
Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2015 i 2016
27
Wolontariat w organizacjach i inne formy pracy niezarobkowej poza gospodarstwem domowym - 2016
30
Szybki szacunek - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
31
Koniunktura w gospodarstwach rolnych
31
Obwieszczenie w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2013-2015 na poziomie województw (NTS2) i podregionów (NTS3)
31
Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2016 r.
31
Infrastruktura komunalna w 2016 r.
31
Obrót nieruchomościami w 2016 r.
31
Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2017 roku
31
Gospodarka materiałowa w 2016 r.
31
Gospodarka mieszkaniowa w 2016 r.
31
Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2017
31

Listopad

Nazwa informacji Dzień publikacji
Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2016 roku
6
Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń wrzesień 2017 roku
10
Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2017 roku
10
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w pażdzierniku 2017 roku
13
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2017 roku
13
Szybki szacunek produktu krajowego brutto za trzeci kwartał 2017 roku
14
Emerytury i renty w 2016 r.
15
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2017 roku
17
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2017 roku
17
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2017 roku
17
Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2016 roku
17
Budownictwo mieszkaniowe - październik 2017
20
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w październiku 2017 roku
20
Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w październiku 2017 roku
20
Dynamika sprzedaży detalicznej w październiku 2017 r.
20
Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2017 roku
20
Pracujący w gospodarce narodowej w 2016 roku
20
Ceny produktów rolnych w październiku 2017 roku
21
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych - trzeci kwartał
21
Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2016 roku
21
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w listopadzie 2017 roku
22
Koniunktura konsumencka. Listopad 2017 roku
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Wrzesień 2017 r.
22
Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2016 roku
23
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w październiku 2017 r.
24
Biuletyn Statystyczny Nr 10/2017
24
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw czwarty kwartał 2017 roku
24
Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna Informacja o rynku pracy
24
Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2017 roku
24
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2016 roku
27
Produkt krajowy brutto w trzecim kwartale 2017 roku
30
Szybki szacunek - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
30
Komunikat w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2017 roku
30
Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2017 roku
30
Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2016 r.
30
Ochrona środowiska 2017
30
Leśnictwo 2017
30
Rocznik Demograficzny 2017
30
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2016
30

Grudzień

Nazwa informacji Dzień publikacji
Energia ze źródeł odnawialnych w 2016 roku
1
Zużycie paliw i nośników energii w 2016 roku
5
Wypadki przy pracy w okresie III kwartał 2017 roku
7
Popyt na pracę w trzecim kwartale 2017 roku
8
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 3/2017
8
Budownictwo mieszkaniowe I-III kwartał 2017 roku
8
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2017 roku
11
Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń październik 2017 roku
11
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2017 roku
11
Nakłady i wyniki przemysłu w I-III kwartale 2017 r.
12
Wyniki finansowe banków
15
Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń
15
Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2016 roku
15
Jakość życia w Polsce. Edycja 2017
15
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2017 roku
18
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2017 roku
18
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2017 roku
18
Budownictwo mieszkaniowe - listopad 2017
19
Ceny produktów rolnych w listopadzie 2017 roku
19
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2017 roku
19
Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w listopadzie 2017 roku
19
Dynamika sprzedaży detalicznej w listopadzie 2017 r.
19
Koniunktura konsumencka. Grudzień 2017 roku
20
Beneficjenci świadczeń rodzinnych w 2016 roku
20
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w grudniu 2017 roku
21
Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2017 roku
21
Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2017
21
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w listopadzie 2017 r.
22
Biuletyn Statystyczny Nr 11/2017
22
Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2016 r.
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Październik 2017 r.
22
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w III kwartale 2017 roku
27
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2017 r.
29
Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2016 roku
29
Poland Quarterly Statistics No. 3/2017
29
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2017
29
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2016 r.
29
Rocznik Statystyczny Województw 2017
29
Handel zagraniczny. I-IX 2017 r.
29
Rocznik Statystyczny Przemysłu 2017
29
Rocznik Statystyczny Pracy 2017
29
Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2017
29
Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2017
29
Polski rynek ubezpieczeniowy 2016
29
Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2016 r.
29
Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2016
29
Do góry

Newsletter