Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarz roczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Styczeń

Nazwa informacji Dzień publikacji
3
3
5
9
12
15
15
15
15
15
15
15
15
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
19
19
19
19
19
19
22
22
23
23
24
24
24
26
29
29
30
30
31
31
31

Luty

Nazwa informacji Dzień publikacji
2
2
5
9
9
9
9
9
12
14
15
15
15
15
16
16
16
16
16
19
19
20
20
20
20
20
20
21
21
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
26
26
26
27
28
28
28

Marzec

Nazwa informacji Dzień publikacji
2
7
8
9
9
9
12
15
15
15
16
16
16
16
19
19
19
19
20
21
21
21
21
21
22
23
23
23
23
23
23
26
27
27
27
28
29
30
30
30

Kwiecień

Nazwa informacji Dzień publikacji
3
4
5
6
9
10
13
13
13
13
13
13
13
16
16
16
18
18
18
18
18
18
19
19
19
20
20
20
20
23
23
23
24
24
24
25
25
25
27
27
27
27
27
27
27
30
30
30
30
30
30
30

Maj

Nazwa informacji Dzień publikacji
2
8
8
11
11
14
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
16
16
18
18
18
21
21
21
21
21
22
23
23
23
23
23
23
23
24
24
25
25
25
25
25
25
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Czerwiec

Nazwa informacji Dzień publikacji
7
7
8
8
11
11
13
14
14
14
15
15
15
15
18
18
18
18
18
18
19
19
19
20
20
20
20
21
22
22
22
22
22
22
22
25
25
25
25
25
25
27
27
28
28
28
29
29
29
29
29

Lipiec

Nazwa informacji Dzień publikacji
2
2
5
6
6
6
9
10
11
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
16
16
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
19
20
20
20
23
23
23
24
24
24
24
25
25
27
27
27
30
30
30
31
31
31
31
31
31

Sierpień

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
1
3
6
8
9
9
9
10
10
13
14
14
14
14
14
16
17
17
17
20
20
20
20
20
21
22
22
22
22
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
27
28
30
31
31
31

Wrzesień

Nazwa informacji Dzień publikacji
3
4
4
6
7
7
10
10
10
12
12
12
13
13
14
14
14
14
17
18
18
18
18
19
19
19
20
21
21
21
21
21
24
24
24
24
25
25
25
26
26
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

Październik

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
1
3
3
4
4
5
8
10
10
11
12
12
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
18
19
19
19
19
22
22
22
23
23
23
23
23
24
24
26
26
29
29
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31

Listopad

Nazwa informacji Dzień publikacji
6
9
9
13
14
14
14
14
15
16
16
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
Rocznik Demograficzny 2018
21
Koniunktura konsumencka. Listopad 2018 roku
21
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-wrzesień 2018 roku
21
Dynamika sprzedaży detalicznej w październiku 2018 r.
22
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w listopadzie 2018 roku
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Wrzesień 2018 r.
22
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw trzeci kwartał 2018 roku
23
Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2017 roku
23
Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2017 roku
23
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - listopad 2018
23
Emerytury i renty w 2017 r.
23
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w październiu 2018 roku
26
Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w trzecim kwartale 2018 r.
26
Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w 2017 roku
26
Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2018 roku
26
Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2017/2018
26
Szkoły wyższe i ich finanse w 2017 roku
26
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w październiku 2018 r.
27
Biuletyn Statystyczny Nr 10/2018
27
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2017 roku
27
Wiadomości Statystyczne nr 11/2018 (690)
28
Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2018 roku
29
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2018 roku
30
Produkt krajowy brutto w trzecim kwartale 2018 roku
30
Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 r. - dane ostateczne
30
Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2018 roku
30
Inwestycje, środki trwałe w gospodarce narodowej w 2017 roku
30
Produkcja ogrodnicza. Badanie sadów w 2017 roku
30
Rachunki leśne w Polsce w 2016 roku
30
Ochrona środowiska 2018
30
Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2017 r.
30
Rynek pracy w 2017 r.
30
Sektor non-profit w 2016 roku
30
Infrastruktura komunalna w 2017 r.
30
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2017
30
Rocznik Statystyczny Leśnictwa ​2018
30

Grudzień

Nazwa informacji Dzień publikacji
Wyniki finansowe banków w okresie pierwszy-trzeci kwartał 2018 roku
7
Wypadki przy pracy w okresie I-III kwartał 2018 roku
7
Budownictwo niemieszkaniowe w trzecim kwartale 2018 roku
7
Popyt na pracę w okresie pierwszy-trzeci kwartał 2018 roku
10
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 3/2018
10
Budownictwo mieszkaniowe I-III kwartał 2018 roku
10
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-październik 2018 roku
11
Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2014-2018
12
Nakłady i wyniki przemysłu w III kwartale 2018 roku
12
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2018 roku
14
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2018 roku
14
Energia ze źródeł odnawialnych w 2017 roku
14
Gospodarka materiałowa w 2017 roku
14
Zużycie paliw i nośników energii w 2017 roku
14
Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2017 roku
14
Jakość życia w Polsce. Edycja 2018
14
Handel zagraniczny 2018 Polska w Unii Europejskiej
17
Gospodarka mieszkaniowa w latach 2013-2017
17
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2018 roku
18
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-listopad 2018 roku
18
Praca a obowiązki rodzinne
18
Życie religijne w Polsce. Wyniki badania spójności społecznej 2018
18
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2018 roku
18
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2018 roku
18
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2018 roku
19
Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w listopadzie 2018 roku
19
Koniunktura konsumencka. Grudzień 2018 roku
19
Ceny produktów rolnych w listopadzie 2018 roku
20
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w grudniu 2018 roku
20
Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2017 roku
20
Świadczenia na rzecz rodziny w 2017 roku
20
Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w latach 2014-2016
20
Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2017 roku
20
Dynamika sprzedaży detalicznej w listopadzie 2018 r.
21
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w listopadzie 2018 r.
21
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w listopadzie 2018 roku
21
Biuletyn Statystyczny Nr 11/2018
21
Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w pierwszym-trzecim kwartale 2018 roku
21
Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2018 roku
21
Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-IX 2018 roku
21
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - grudzień 2018
21
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Październik 2018 r.
21
Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2018
21
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w III kwartale 2018 roku
27
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2017 roku
28
Informacja o wynikach badania przepływów ludności związanych z zatrudnieniem w Polsce
28
Wybrane zagadnienia rynku pracy (liczba osób z minimalnym wynagrodzeniem, samozatrudnieni, umowy zlecenia, o dzieło). Dane za 2017 rok
28
Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 roku
28
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2018
28
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2015-2017
28
Bezrobocie rejestrowane. I-III kwartał 2018 roku
28
Wiadomości Statystyczne nr 12/2018 (691)
28
Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2018
28
Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2017 roku
28
Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2013-2017
28
Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2018
28
Monitoring banków 2017
28
Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2017
28
Poland Quarterly Statistics No. 3/2018
31
Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2017 roku
31
Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2017 roku
31
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 1-3 kwartale 2018 r.
31
Rocznik Statystyczny Województw 2018
31
Mienie gmin i powiatów w latach 2015-2017
31
Rocznik Statystyczny Przemysłu 2018
31
Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2017)
31
Ochrona środowiska - zeszyt metodyczny
31
Ochrona przyrody - zeszyt metodyczny
31
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2017 roku
31
Do góry

Newsletter