Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarz roczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Styczeń

Nazwa informacji Dzień publikacji
9
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
17
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
25
25
27
30
30
30
30
31
31
31
31
31

Luty

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
2
7
9
9
9
9
9
13
13
14
14
15
16
16
16
16
17
17
17
17
20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
23
23
23
23
27
27
28
28

Marzec

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
1
6
10
10
13
14
14
14
14
16
16
16
17
17
17
17
21
21
21
22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
27
27
27
27
28
29
30
30
31
31
31
31

Kwiecień

Nazwa informacji Dzień publikacji
3
3
3
5
6
6
10
11
11
11
11
11
11
13
14
14
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
25
25
26
26
26
27
27
28
28
28
28
28
28

Maj

Nazwa informacji Dzień publikacji
4
8
11
12
12
12
12
15
15
16
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
22
22
22
22
23
23
23
24
25
25
25
25
25
26
26
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

Czerwiec

Nazwa informacji Dzień publikacji
2
2
5
8
9
9
9
12
12
12
13
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
22
22
23
23
23
23
23
26
26
26
26
26
26
26
27
28
28
28
30
30
30
30
30
30

Lipiec

Nazwa informacji Dzień publikacji
3
6
6
6
6
6
6
7
7
10
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
21
21
21
24
24
25
25
25
25
25
25
28
28
28
31
31
31
31

Sierpień

Nazwa informacji Dzień publikacji
9
9
11
11
11
11
16
17
17
17
18
18
18
18
Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, I półrocze 2017 r.
21
Ceny produktów rolnych w lipcu 2017 roku
21
Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2017 roku
21
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń czerwiec 2017 r.
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Czerwiec 2017 r.
22
Obroty towarowe handlu zagranicznego w 2016 r.
23
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 2017 roku
23
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w lipcu 2017 r.
24
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w lipcu 2017 roku
24
Biuletyn Statystyczny Nr 7/2017
24
Koniunktura konsumencka. Sierpień 2017 roku
24
Ceny w gospodarce narodowej w 2016 roku
24
Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2016 roku
25
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw drugi kwartał 2017 roku
25
Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w drugim kwartale 2017 r.
25
Wiadomości Statystyczne nr 8/2017 (675)
28
Produkt krajowy brutto w drugim kwartale 2017 roku
31
Szybki szacunek - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za sierpień 2017 r. (opracowanie eksperymentalne)
31
Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2016 roku
31
Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2016 roku
31
Komunikat w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2017 roku
31
Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za dwa kwartały 2017 roku
31
Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2012-2015
31
Handel zagraniczny. I-XII 2016 r.
31

Wrzesień

Nazwa informacji Dzień publikacji
Wypadki przy pracy w pierwszym półroczu 2017 roku
4
Kultura w 2016 roku
5
Wyniki finansowe banków w pierwszym półroczu 2017 roku
8
Popyt na pracę w drugim kwartale 2017 roku
8
Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2016 roku
8
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 2/2017
8
Budownictwo mieszkaniowe I-II kwartał 2017 roku
8
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2017 roku
11
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń lipiec 2017 roku
11
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2017 roku
11
Sytuacja makroekonomiczna w Polsce w 2016 r. na tle procesów w gospodarce światowej
12
Nakłady i wyniki przemysłu w I-II kwartale 2017 r.
12
Budownictwo niemieszkaniowe w II kwartale 2017 r.
15
Pogłowie świń według stanu w czerwcu 2017 r.
15
Usługi biznesowe
15
Pogłowie bydła według stanu w czerwcu 2017 r.
15
Poczta i telekomunikacja - wyniki działalności w 2016 r.
15
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2017 roku
18
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2017 roku
18
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2017 roku
18
Budownictwo mieszkaniowe - sierpień 2017
19
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2017 roku
19
Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w sierpniu 2017 roku
19
Dynamika sprzedaży detalicznej w sierpniu 2017 r.
19
Ceny produktów rolnych w sierpniu 2017 roku
20
Koniunktura konsumencka. Wrzesień 2017 roku
20
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach we wrześniu 2017 roku
22
Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 roku
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Lipiec 2017 r.
22
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w sierpniu 2017 r.
25
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w sierpniu 2017 roku
25
Biuletyn Statystyczny Nr 8/2017
25
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w II kwartale 2017 roku
25
Działalność organizacji non-profit w 2015 r.: Zarządzanie, współpraca i świadczenie usług
25
Obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2017 roku
26
Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2017 roku
28
Wiadomości Statystyczne nr 9/2017 (676)
28
Transport intermodalny w Polsce w 2016 r.
28
Szybki szacunek - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
29
Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w pierwszym półroczu 2017 roku
29
Komunikat w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2015 rok
29
Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2016/2017
29
Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w 2015 roku
29
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I półroczu 2017 r.
29
Poland Quarterly Statistics No. 2/2017
29
Bezrobocie rejestrowane. I-II kwartał 2017 r.
29
Rolnictwo w 2016 roku
29
Narodowy Rachunek Zdrowia
29
Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r.
29
Handel zagraniczny. I-VI 2017 r.
29
Rynek wewnętrzny w 2016 r.
29
Budżety gospodarstw domowych w 2016 r.
29
Wskaźniki jakości pracy 2017
29
Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2016 r.
29

Październik

Nazwa informacji Dzień publikacji
Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2016 roku
3
Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-VI 2017
9
Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2017 r. z podziałem na województwa
10
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2017 roku
12
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wrześniu 2017 roku
12
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2017 r. w stosunku do II kwartału 2017 r.
12
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2017 r. w stosunku do II kwartału 2017 r.
12
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2017 roku
12
Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2017 r. w stosunku do września 2011 r.
12
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń sierpień 2017 roku
13
Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2016 roku
16
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2017 roku
17
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2017 roku
17
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2017 roku
17
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w III kwartale 2017 roku
17
Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w III kwartale 2017 roku
17
Budownictwo mieszkaniowe - wrzesień 2017
18
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2017 roku
18
Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej we wrześniu 2017 roku
18
Dynamika sprzedaży detalicznej ww wrześniu 2017 r.
18
Koniunktura konsumencka. Październik 2017 roku
18
Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018
18
Ceny produktów rolnych we wrześniu 2017 roku
19
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w październiku 2017 roku
20
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2017 roku
20
Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 roku
20
Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku
20
Notyfikacja fiskalna
23
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Sierpień 2017 r.
23
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju I-III kwartał 2017 r.
24
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych we wrześniu 2017 roku
24
Biuletyn Statystyczny Nr 9/2017
24
Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2016 rok
24
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w 2016 r
27
Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2015 i 2016
27
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2016 r.
27
Wolontariat w organizacjach i inne formy pracy niezarobkowej poza gospodarstwem domowym - 2016
30
Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r.
30
Szybki szacunek - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
31
Koniunktura w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2017 roku
31
Obwieszczenie w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2013-2015 na poziomie województw (NTS2) i podregionów (NTS3)
31
Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2016 r.
31
Infrastruktura komunalna w 2016 r.
31
Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2017 roku
31
Obrót nieruchomościami w 2016 r.
31
Wypadki przy pracy w 2016 r.
31
Gospodarka materiałowa w 2016 r.
31
Gospodarka mieszkaniowa w 2016 r.
31
Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2017
31

Listopad

Nazwa informacji Dzień publikacji
Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2016 roku
6
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń wrzesień 2017 roku
10
Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2017 roku
10
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w pażdzierniku 2017 roku
13
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2017 roku
13
Szybki szacunek produktu krajowego brutto za trzeci kwartał 2017 roku
14
Emerytury i renty w 2016 r.
15
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2017 roku
17
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2017 roku
17
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2017 roku
17
Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2016 roku
17
Budownictwo mieszkaniowe - październik 2017
20
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w październiku 2017 roku
20
Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w październiku 2017 roku
20
Dynamika sprzedaży detalicznej w październiku 2017 r.
20
Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2017 roku
20
Pracujący w gospodarce narodowej w 2016 roku
20
Ceny produktów rolnych w październiku 2017 roku
21
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń wrzesień 2017 r.
21
Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2016 roku
21
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w listopadzie 2017 roku
22
Koniunktura konsumencka. Listopad 2017 roku
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Wrzesień 2017 r.
22
Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2016 roku
23
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w październiku 2017 r.
24
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w październiku 2017 roku
24
Biuletyn Statystyczny Nr 10/2017
24
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw trzeci kwartał 2017 roku
24
Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w trzecim kwartale 2017 r.
24
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2016 roku
27
Produkt krajowy brutto w trzecim kwartale 2017 roku
30
Szybki szacunek - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
30
Komunikat w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2017 roku
30
Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2017 roku
30
Kultura fizyczna w latach 2015 i 2016
30
Ochrona środowiska 2017
30
Leśnictwo 2017
30
Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2016 r.
30
Rocznik Demograficzny 2017
30
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2016
30
Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2016 r.
30
Kapitał ludzki w Polsce w latach 2012-2016
30
Gospodarka morska w Polsce w latach 2015-2016
30

Grudzień

Nazwa informacji Dzień publikacji
Energia ze źródeł odnawialnych w 2016 roku
1
Zużycie paliw i nośników energii w 2016 roku
5
Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2013-2017
6
Wypadki przy pracy w okresie pierwszy trzeci kwartał 2017 roku
7
Wyniki finansowe banków w okresie styczeń - wrzesień 2017 roku
8
Popyt na pracę w trzecim kwartale 2017 roku
8
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 3/2017
8
Budownictwo mieszkaniowe I-III kwartał 2017 roku
8
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2017 roku
11
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń październik 2017 roku
11
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2017 roku
11
Nakłady i wyniki przemysłu w I-III kwartale 2017 r.
12
Budownictwo niemieszkaniowe w III kwartale 2017 r.
15
Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2016 roku
15
Jakość życia w Polsce. Edycja 2017
15
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2017 roku
18
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2017 roku
18
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2017 roku
18
Budownictwo mieszkaniowe - listopad 2017
19
Ceny produktów rolnych w listopadzie 2017 roku
19
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2017 roku
19
Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w listopadzie 2017 roku
19
Dynamika sprzedaży detalicznej w listopadzie 2017 r.
19
Koniunktura konsumencka. Grudzień 2017 roku
20
Beneficjenci świadczeń rodzinnych w 2016 roku
20
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w grudniu 2017 roku
21
Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2017 roku
21
Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2017
21
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w listopadzie 2017 r.
22
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w listopadzie 2017 roku
22
Biuletyn Statystyczny Nr 11/2017
22
Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie styczeń-wrzesień 2017 roku
22
Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2016 r.
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Październik 2017 r.
22
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w III kwartale 2017 roku
27
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2014-2016
27
Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2016 r.
28
Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2016 roku
29
Zdrowie i ochrona zdrowia w 2016 r.
29
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2017 r.
29
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2016 r.
29
Poland Quarterly Statistics No. 3/2017
29
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2017
29
Bezrobocie rejestrowane. I-III kwartał 2017 r.
29
Rocznik Statystyczny Województw 2017
29
Charakterystyka ustawicznego szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach w 2015 r.
29
Rocznik Statystyczny Przemysłu 2017
29
Handel zagraniczny. I-IX 2017 r.
29
Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2016)
29
Rocznik Statystyczny Pracy 2017
29
Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2017
29
Polski rynek ubezpieczeniowy 2016
29
Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2017
29
Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2016 r.
29
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2016 r.
29
Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2016
29
Do góry

Newsletter