Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarz roczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Styczeń

Nazwa informacji Dzień publikacji
3
3
5
9
12
15
15
15
15
15
15
15
15
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
19
19
19
19
19
19
22
22
23
23
24
24
24
26
29
29
30
30
31
31
31

Luty

Nazwa informacji Dzień publikacji
2
2
5
9
9
9
9
9
12
14
15
15
15
15
16
16
16
16
16
19
19
20
20
20
20
20
20
21
21
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
26
26
26
27
28
28
28

Marzec

Nazwa informacji Dzień publikacji
2
7
8
9
9
9
12
15
15
15
16
16
16
16
19
19
19
19
20
21
21
21
21
21
22
23
23
23
23
23
23
26
27
27
27
28
29
30
30
30

Kwiecień

Nazwa informacji Dzień publikacji
3
4
5
6
9
10
13
13
13
13
13
13
13
16
16
16
18
18
18
18
18
18
19
19
19
20
20
20
20
23
23
23
24
24
24
25
25
25
27
27
27
27
27
27
27
30
30
30
30
30
30
30

Maj

Nazwa informacji Dzień publikacji
2
8
8
11
11
14
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
16
16
18
18
18
21
21
21
21
21
22
23
23
23
23
23
23
23
24
24
25
25
25
25
25
25
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Czerwiec

Nazwa informacji Dzień publikacji
7
7
8
8
11
11
13
14
14
14
15
15
15
15
18
18
18
18
18
18
19
19
19
20
20
20
20
21
22
22
22
22
22
22
22
25
25
25
25
25
25
27
27
28
28
28
29
29
29
29
29

Lipiec

Nazwa informacji Dzień publikacji
2
2
5
6
6
6
9
10
11
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
16
16
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
19
20
20
20
23
23
23
24
24
24
24
25
25
27
27
27
30
30
30
31
31
31
31
31
31

Sierpień

Nazwa informacji Dzień publikacji
1
1
3
6
8
9
9
9
10
10
13
14
14
14
14
14
16
17
17
17
20
20
20
20
20
21
22
22
22
22
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
27
28
30
31
31
31

Wrzesień

Nazwa informacji Dzień publikacji
3
4
4
6
7
7
10
10
10
12
12
12
13
13
14
14
14
14
17
18
18
18
18
19
19
19
20
21
21
21
21
21
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w II kwartale 2018 roku
24
Poczta i telekomunikacja - wyniki działalności w 2017 r.
24
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - wrzesień 2018
24
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w sierpniu 2018 r.
25
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w sierpniu 2018 roku
25
Biuletyn Statystyczny Nr 8/2018
25
Transport - wyniki działalności w 2017 r.
25
Obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2018 roku
26
Poland Quarterly Statistics No. 2/2018
28
Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w pierwszym półroczu 2018 roku
28
Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2018 roku
28
Transport intermodalny w Polsce w 2017 roku
28
Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym w 2016 roku
28
Warunki mieszkaniowe w Polsce w 2017 roku
28
Gospodarka energetyczna i gazownictwo w 2017 roku
28
Obwieszczenie w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2016 rok
28
Sektor non-profit w 2016 roku
28
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym półroczu 2018 r.
28
Bezrobocie rejestrowane. I-II kwartał 2018 roku
28
Wiadomości Statystyczne nr 9/2018 (688)
28
Budżety gospodarstw domowych w 2017 r.
28
Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2017 roku
28
Przemysły kultury i kreatywne w latach 2014-2016
28
Sytuacja makroekonomiczna w Polsce w 2017 r. na tle procesów w gospodarce światowej
28
Badanie budżetów gospodarstw domowych 2017
28

Październik

Nazwa informacji Dzień publikacji
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za wrzesień 2018 roku
1
Koniunktura w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2018 roku
1
Notatka informacyjna w sprawie szacunku produktu krajowego brutto
1
Skorygowany szacunek produktu krajowego brutto za 2017 rok
3
Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2017 roku
3
Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2018 r. z podziałem na województwa
4
Żegluga śródlądowa w Polsce w latach 2014-2017
4
Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2018 r. i jej wykorzystanie w I półroczu 2018 roku
5
Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-VI 2018
10
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-sierpień 2018 roku
11
Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2017 roku - Aneks
12
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2018 roku
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2018 roku
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2018 r. w stosunku do II kwartału 2018 r.
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I-III kwartału 2018 r. w stosunku do analogicznego okresu 2017 r.
15
Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2018 r. w stosunku do września 2012 r.
15
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2018 r. w stosunku do II kwartału 2018 r.
15
Produkcja budowlano-montażowa w 2017 roku
15
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2018 roku
16
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-wrzesień 2018 roku
16
Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2017 roku
16
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2018 roku
16
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2018 roku
16
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w trzecim kwartale 2018 roku
16
Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w III kwartale 2018 roku
16
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2018 roku
17
Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej we wrześniu 2018 roku
17
Koniunktura konsumencka. Październik 2018 roku
17
Postrzeganie ubóstwa i nierówności dochodowych w Polsce. Wyniki badania spójności społecznej 2018
17
Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019
18
Dynamika sprzedaży detalicznej we wrześniu 2018 r.
19
Ceny produktów rolnych we wrześniu 2018 roku
19
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2018 roku
19
Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku
19
Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 roku
22
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w październiku 2018 roku
22
Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2018 roku
22
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 1-3 kwartale 2018 r.
23
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych we wrześniu 2018 roku
23
Biuletyn Statystyczny Nr 9/2018
23
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Sierpień 2018 r.
23
Praca nierejestrowana
24
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - październik 2018
24
Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2017 roku
26
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2017 roku
26
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2015-2017
29
Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2017 roku
30
Narodowy Rachunek Zdrowia za 2016 rok
30
Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym - stan w dniu 30 VI 2018 r.
30
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za październik 2018 roku
31
Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w sezonie wakacyjnym 2018
31
Obwieszczenie w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2014-2016 na poziomie województw (NTS2) i podregionów (NTS3)
31
Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2018 roku
31
Wypadki przy pracy w 2017 roku
31
Rynek wewnętrzny w 2017 r.
31
Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2018
31
Gospodarka mieszkaniowa w latach 2013-2017
31

Listopad

Nazwa informacji Dzień publikacji
Szkoły wyższe i ich finanse w 2017 roku
9
Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2016 i 2017
9
Pracujący w gospodarce narodowej w 2017 roku
9
Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2018 roku
12
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2018 roku
14
Szybki szacunek produktu krajowego brutto za trzeci kwartał 2018 roku
14
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2018 roku
14
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-wrzesień 2018 roku
14
Energia ze źródeł odnawialnych w 2017 roku
16
Infrastruktura komunalna w 2017 r.
16
Obrót nieruchomościami w 2017 r.
16
Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2017 roku
19
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2018 roku
19
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-październik 2018 roku
19
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2018 roku
19
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2018 roku
19
Ceny produktów rolnych w październiku 2018 roku
20
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w październiku 2018 roku
20
Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w październiku 2018 roku
20
Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2017 roku
20
Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2018 roku
20
Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2018 roku
20
Koniunktura konsumencka. Listopad 2018 roku
21
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-wrzesień 2018 roku
21
Dynamika sprzedaży detalicznej w październiku 2018 r.
22
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w listopadzie 2018 roku
22
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Wrzesień 2018 r.
22
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw trzeci kwartał 2018 roku
23
Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2017 roku
23
Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2017 roku
23
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - listopad 2018
23
Emerytury i renty w 2017 r.
23
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w październiku 2018 r.
26
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w październiu 2018 roku
26
Biuletyn Statystyczny Nr 10/2018
26
Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w trzecim kwartale 2018 r.
26
Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w 2017 roku
26
Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2018 roku
26
Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2017/2018
26
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2017 roku
27
Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2018 roku
29
Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej (dane wstępne)
30
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za listopad 2018 roku
30
Produkt krajowy brutto w trzecim kwartale 2018 roku
30
Inwestycje, środki trwałe w gospodarce narodowej w 2017 roku
30
Produkcja ogrodnicza. Badanie sadów w 2017 roku
30
Rachunki leśne w Polsce w 2016 roku
30
Ochrona środowiska 2018
30
Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2017 r.
30
Rocznik Demograficzny 2018
30
Rocznik statystyczny leśnictwa ​2018
30
Rynek pracy w 2017 r.
30
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2017
30

Grudzień

Nazwa informacji Dzień publikacji
Wyniki finansowe banków w okresie pierwszy-trzeci kwartał 2018 roku
7
Wypadki przy pracy w okresie I-III kwartał 2018 roku
7
Budownictwo niemieszkaniowe w trzecim kwartale 2018 roku
7
Popyt na pracę w okresie pierwszy-trzeci kwartał 2018 roku
10
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 3/2018
10
Budownictwo mieszkaniowe I-III kwartał 2018 roku
10
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-październik 2018 roku
11
Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2014-2018
12
Nakłady i wyniki przemysłu w III kwartale 2018 roku
12
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2018 roku
14
Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2018 roku
14
Energia ze źródeł odnawialnych w 2017 roku
14
Ceny w gospodarce narodowej w latach 2013-2017
14
Zużycie paliw i nośników energii w 2017 roku
14
Gospodarka materiałowa w 2017 roku
14
Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2017 roku
14
Jakość życia w Polsce. Edycja 2018
14
Handel zagraniczny 2018 Polska w Unii Europejskiej
17
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2018 roku
18
Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-listopad 2018 roku
18
Praca a obowiązki rodzinne
18
Życie religijne w Polsce. Wyniki badania spójności społecznej 2018
18
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2018 roku
18
Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2018 roku
18
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2018 roku
19
Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w listopadzie 2018 roku
19
Koniunktura konsumencka. Grudzień 2018 roku
19
Ceny produktów rolnych w listopadzie 2018 roku
20
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w grudniu 2018 roku
20
Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2017 roku
20
Świadczenia na rzecz rodziny w 2017 roku
20
Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w latach 2014-2016
20
Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2017 roku
20
Dynamika sprzedaży detalicznej w listopadzie 2018 r.
21
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w listopadzie 2018 r.
21
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w listopadzie 2018 roku
21
Biuletyn Statystyczny Nr 11/2018
21
Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w pierwszym-trzecim kwartale 2018 roku
21
Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2018 roku
21
Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-IX 2018 roku
21
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - grudzień 2018
21
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Październik 2018 r.
21
Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2018
21
Ceny producentów w przemyśle w latach 2015-2017
21
Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w III kwartale 2018 roku
27
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2017 roku
28
Informacja o wynikach badania przepływów ludności związanych z zatrudnieniem w Polsce
28
Wybrane zagadnienia rynku pracy (liczba osób z minimalnym wynagrodzeniem, samozatrudnieni, umowy zlecenia, o dzieło). Dane za 2017 rok
28
Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 roku
28
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2018
28
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2015-2017
28
Bezrobocie rejestrowane. I-III kwartał 2018 roku
28
Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2018
28
Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2018
28
Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2017 roku
28
Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2013-2017
28
Monitoring banków 2017
28
Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2017
28
Poland Quarterly Statistics No. 3/2018
31
Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2017 roku
31
Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2017 roku
31
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 1-3 kwartale 2018 r.
31
Rocznik Statystyczny Województw 2018
31
Mienie gmin i powiatów w latach 2015-2017
31
Rocznik Statystyczny Przemysłu 2018
31
Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2017)
31
Ochrona środowiska - zeszyt metodyczny
31
Ochrona przyrody - zeszyt metodyczny
31
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2017 roku
31
Do góry

Newsletter