W lutym 2014 r. w porównaniu do stycznia 2014 r. i lutego 2013 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia. Mniejsza niż przed miesiącem i przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych. Natomiast więcej osób niż w styczniu br. i lutym 2013 r. wyrejestrowano z urzędów pracy. Według stanu na koniec lutego 2014 r. – w urzędach pracy dysponowano większą liczbą zgłoszonych ofert pracy niż w styczniu 2014 r. i lutym 2013 roku.

Podstawowe miesięczne wyniki

Luty 2013

Styczeń 2014 Stan w końcu miesiąca Luty 2014
2336,7 2260,7 Bezrobotni zarejestrowani w tys. 2255,9
14,4 14 Stopa bezrobocia rejestrowanego w % [1] 13,9
224,9 269,2 Bezrobotni nowo zarejestrowani (napływ) w tys.    194,1
184 166,5 Osoby wyłączone z ewidencji (odpływ) w tys. 199,6
43,3 46,7 Oferty pracy w tys. 56,2

[1]Procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.