W marcu 2014 r. w porównaniu do lutego 2014 r. i marca 2013 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia. Mniejsza niż przed miesiącem i przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych. Natomiast więcej osób niż  w lutym br. i marcu 2013 r. wyrejestrowano z urzędów pracy. Według stanu na koniec marca 2014 r. - w  urzędach pracy dysponowano większą liczbą zgłoszonych  ofert pracy niż w lutym 2014 r.  i  marcu 2013 roku.

 

Podstawowe miesięczne wyniki

Marzec
2013 r.

Luty
2014 r.

Stan w końcu miesiąca

Marzec
2014 r.

2314,5

2255,9

Bezrobotni zarejestrowani w tys.

2182,2

14,3

13,9

Stopa bezrobocia rejestrowanego w %[1]

13,5

 213,9

194,1

Bezrobotni nowo zarejestrowani (napływ) w tys.  

186,8

 236,1

199,6

Osoby wyłączone z ewidencji (odpływ) w tys.

260,5

   40,8

 56,2

Oferty pracy w tys.

61,1


[1] Procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.