W grudniu 2014 r. w porównaniu do listopada 2014 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia, natomiast w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku zaobserwowano spadek zarówno liczby bezrobotnych jak i stopy bezrobocia. Większa niż przed miesiącem i przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych. Więcej osób niż w listopadzie 2014 roku i grudniu 2013 roku  wyrejestrowano z urzędów pracy.  W końcu grudnia 2014 r. do urzędów pracy zgłoszono mniej ofert pracy niż  w listopadzie 2014 r., ale więcej niż w analogicznym okresie 2013 roku.

Podstawowe miesięczne wyniki

   Grudzień

 2013 r.

     Listopad

          2014 r.

        Stan w końcu miesiąca

     Grudzień

          2014 r.

 2157,9

       1799,8*

Bezrobotni zarejestrowani w tys.

        1825,2

    13,4

     11,4

Stopa bezrobocia rejestrowanego w %1)

   11,5

  230,2

         213,2

Bezrobotni nowo zarejestrowani (napływ) w tys.  

       232,3

  188,4

      198,2*

Osoby wyłączone z ewidencji (odpływ) w tys.

 206,9

   30,6

    56,4

Oferty pracy w tys.

  39,7

 

 1) Procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.

* Dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.