Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w lipcu 2015 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
25.08.2015

W końcu lipca 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1585,7 tys. osób (w tym 836,6  tys. kobiet) i była niższa zarówno w porównaniu z ub. miesiącem jak i analogicznym okresem ub. roku. Podobnie obniżeniu uległa stopa bezrobocia: bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu lipca 2015 r. stanowili 10,1% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w czerwcu 2015 r. – 10,3%; w lipcu 2014 r. – 11,8%). W końcu omawianego miesiąca urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 92,3 tys. osób (przed miesiącem 93,8 tys.; przed rokiem 77,8 tys.).

Podstawowe miesięczne wyniki
Stan w końcu miesiąca

 

Lipiec

2014 r.

Czerwiec

2015 r.

Wyszczególnienie

Lipiec

2015 r.

1878,5

1622,3

Bezrobotni zarejestrowani w tys.

1585,7

11,8

10,3

Stopa bezrobocia rejestrowanego w %[1]

10,1

200,2

163,7

Bezrobotni nowo zarejestrowani (napływ) w tys.

194,8

234,2

243,5

Osoby wyłączone z ewidencji (odpływ) w tys.

231,4

77,8

93,8

Oferty pracy w tys.

92,3
Zdecydowana większość bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędów pracy to nadal osoby, które wcześniej pracowały zawodowo. W końcu lipca 2015 r. zbiorowość ta liczyła 1333,0 tys. (tj. 84,1% ogółu zarejestrowanych), wobec 1362,4 tys. (84,0%) w czerwcu 2015 r. i 1550,4 tys. (82,5%) w lipcu 2014 r. W tej grupie 88,5 tys. osób, tj. 6,6% utraciło pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy. W ogólnej liczbie bezrobotnych 85,9% stanowiły osoby bez prawa do zasiłku (86,0% przed miesiącem; przed rokiem – 86,9%). W tej grupie bezrobotnych 43,8% to mieszkańcy wsi. Z danych na koniec lipca wynika, że 207 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie.

 

[1] Procentowy  udział  liczby  bezrobotnych  w  liczbie  cywilnej  ludności  aktywnej  zawodowo, bez pracowników jednostek budżetowych  prowadzących  działalność  w  zakresie  obrony  narodowej  i  bezpieczeństwa   publicznego.


Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter