W maju 2014 r. w porównaniu do kwietnia 2014 r. i maja 2013 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia. Mniejsza niż przed miesiącem i przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych. Mniej  osób niż  w kwietniu br. ale więcej niż maju 2013 r. wyrejestrowano z urzędów pracy. Według stanu na koniec maja 2014 r. – w urzędach pracy dysponowano większą liczbą zgłoszonych ofert pracy niż  w kwietniu  2014 r.  i  maju 2013 roku.

Podstawowe miesięczne wyniki

Maj  2013 r.

   Kwiecień 2014 r.

Stan w końcu miesiąca

 Maj 2014 r.

2176,3

2079,0

Bezrobotni zarejestrowani w tys.

1986,7

13,6

   13,0

Stopa bezrobocia rejestrowanego w % 1)

12,5

176,2

172,5

Bezrobotni nowo zarejestrowani (napływ) w tys.  

166,7

255,5

 275,6

Osoby wyłączone z ewidencji (odpływ) w tys.

 259,1

47,0

  65,6

Oferty pracy w tys.

  66,8

 

1) Procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.