W listopadzie 2014 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano wzrost liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia. Natomiast w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku zaobserwowano spadek zarówno liczby bezrobotnych jak i stopy bezrobocia. Mniejsza niż przed miesiącem i przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych.  Mniej osób niż w październiku br.,  ale więcej niż w listopadzie ub. roku  wyrejestrowano z urzędów pracy. W końcu listopada 2014 r. do urzędów pracy zgłoszono mniej ofert pracy niż  w październiku 2014 r., ale więcej niż w analogicznym okresie ub. roku.

Podstawowe miesięczne wyniki

Listopad
2013 r.

Październik
2014 r.

Stan w końcu miesiąca

Listopad
2014 r.

2116,0

1784,8

Bezrobotni zarejestrowani w tys.

1799,5

13,2

11,3

Stopa bezrobocia rejestrowanego w %[1]

11,4

229,8

232,4

Bezrobotni nowo zarejestrowani (napływ) w tys.  

213,2

188,9

269,5

Osoby wyłączone z ewidencji (odpływ) w tys.

198,4

38,5

74,3

Oferty pracy w tys.

56,4


[1] Procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.