Podstawowe miesięczne wyniki

    Sierpień

 2013 r.

        Lipiec  

        2014 r.

Stan w końcu miesiąca

      Sierpień

          2014 r.

  2083,2

      1878,5

Bezrobotni zarejestrowani w tys.

       1853,2

  13,0

 11,8*

Stopa bezrobocia rejestrowanego w %[1]

11,7

  203,6

       200,2

Bezrobotni nowo zarejestrowani (napływ) w tys.  

      182,9

  213,3

 234,2

Osoby wyłączone z ewidencji (odpływ) w tys.

208,2

  52,6

  77,8

Oferty pracy w tys.

74,5