W czerwcu 2014 r. w porównaniu do maja 2014 r. i czerwca 2013 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia. Mniejsza niż przed miesiącem i przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych, jak i wyrejestrowanych z urzędów pracy. W końcu czerwca 2014 r. do urzędów  pracy zgłoszono więcej ofert pracy niż  w maju  2014 r.  i  czerwcu 2013 roku.

Podstawowe miesięczne wyniki

Czerwiec 2013 r.

Maj
2014 r.

Stan w końcu miesiąca

Czerwiec
2014 r.

2109,1

1986,7

Bezrobotni zarejestrowani w tys.

1912,6

13,2

12,5

Stopa bezrobocia rejestrowanego w %1

12,0

177,7

166,7

Bezrobotni nowo zarejestrowani (napływ) w tys. 159,7

244,8

259,1

Osoby wyłączone z ewidencji (odpływ) w tys.

233,8

48,1

66,8

Oferty pracy w tys.

 72,7

 

[1] Procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.

 

1)Procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.