Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w październiku 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
25.11.2015

W końcu października 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1516,9 tys. osób (w tym 804,4 tys. kobiet) i była niższa zarówno w porównaniu z ub. miesiącem, jak i analogicznym okresem ub. roku. Podobnie obniżeniu uległa stopa bezrobocia: bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu października 2015 r. stanowili 9,6% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (we wrześniu 2015 r. – 9,7%; w październiku 2014 r. – 11,3%). W końcu omawianego miesiąca urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla  82,6 tys. osób (przed miesiącem 97,0 tys.; przed rokiem 74,3 tys.).

Podstawowe miesięczne wyniki
Stan w końcu miesiąca

Październik

2014 r.

Wrzesień

 2015 r.

Wyszczególnienie

 Październik

  2015

1784,8

     1539,4

Bezrobotni zarejestrowani w tys.

     1516,9

11,3

9,7

Stopa bezrobocia rejestrowanego w %[1]

          9,6

232,4

      227,6

Bezrobotni nowo zarejestrowani (napływ) w tys.

       211,4

269,5

      251,8

Osoby wyłączone z ewidencji (odpływ) w tys.

       233,8

74,3

        97,0

Oferty pracy w tys.

         82,6


Zdecydowana większość bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędów pracy to nadal osoby, które wcześniej pracowały zawodowo. W końcu października 2015 r. zbiorowość ta liczyła 1266,1 tys. (tj. 83,5% ogółu zarejestrowanych), wobec 1283,8 tys. (83,4%) we wrześniu 2015 r. i 1464,2 tys. (82,0%) w październiku 2014 r. W tej grupie 81,1 tys. osób,   tj. 6,4% utraciło pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Podobnie jak przed miesiącem osoby bez prawa do zasiłku stanowiły 86,6% w ogólnej liczbie bezrobotnych (przed rokiem – 87,2%). W tej grupie bezrobotnych 44,4% to mieszkańcy wsi. Z danych na koniec października br. wynika, że 218 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 25,3 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 4,4 tys. osób.


[1] Procentowy  udział  liczby  bezrobotnych  w  liczbie  cywilnej  ludności  aktywnej  zawodowo, bez pracowników jednostek budżetowych  prowadzących  działalność  w  zakresie  obrony  narodowej  i  bezpieczeństwa   publicznego.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter