Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2019 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
23.03.2020

W 2019 roku wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Nieznacznie poprawiły się wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były wyższe o 11,4% od notowanych w 2018 roku (kiedy miał miejsce wzrost o 12,2%).


Przychody i koszty z całokształtu działalności były wyższe o 5,8% od osiągniętych rok wcześniej. Nieznacznie poprawił się wskaźnik poziomu kosztów z 95,5% przed rokiem do 95,4%. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły o 6,0%, a koszty tej działalności wrosły w skali roku o 6,1%.

Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 144,0 mld zł i był wyższy o 4,6% niż w 2018 roku. Wynik finansowy z pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 4,2 mld zł i był wyższy o 0,7 mld zł niż przed rokiem. Zanotowano poprawę wyniku na operacjach finansowych (minus 0,9 mld zł wobec minus 3,4 mld zł w 2018 roku).

Wynik finansowy brutto wyniósł 147,3 mld zł wobec 137,7 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 26,1 mld zł (wobec 25,0 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 121,2 mld zł i był wyższy o 7,5% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 143,6 mld zł i był wyższy o 4,2% od uzyskanego w 2018 roku, a strata netto wyniosła 22,4 mld zł i zmniejszyła się o 10,7%. Zysk netto wykazało 81,8% ogółu przedsiębiorstw (wobec 80,6% rok wcześniej), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 87,6% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 85,9% przed rokiem). W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 83,2% jednostek (przed rokiem 82,3%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 90,3% (wobec odpowiednio 89,9% przed rokiem).


Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter