Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w I kw 2015 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
22.05.2015

W I kwartale 2015 r. badane przedsiębiorstwa¹ uzyskały korzystniejsze niż rok wcześniej wyniki finansowe. Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe były lepsze od uzyskanych przed rokiem.

Wyszczególnienie

I-III 2014

I-III 2015


I-III 2014=100

w milionach złotych

Przychody z całokształtu działalności

566408,9

592326,0

104,6

w tym przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

552392,6

575694,2

104,2

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności

540827,4

563936,9

104,3

w tym koszt własny sprzedanych produktów oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów

527624,1

547515,6

103,8

Wynik na sprzedaży produktów, towarów i materiałów

24768,6

28178,6

113,8

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej

3239,6

1847,6

57,0

Wynik na operacjach finansowych

-2426,7

-1637,1

x

Wynik na działalności gospodarczej

25581,5

28389,1

111,0

Wynik finansowy brutto

25584,9

28354,4

110,8

Wynik finansowy netto

21258,9

23320,8

109,7

Zysk netto

28860,4

31869,8

110,4

Strata netto

7601,5

8549,0

112,5


w %

Wskaźnik poziomu kosztów

95,5

95,2

x

Wskaźnik rentowności ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

4,5

4,9

x

Wskaźnik rentowności obrotu brutto

4,5

4,8

x

Wskaźnik rentowności obrotu netto

3,8

3,9

x

Wskaźnik płynności I stopnia

34,3

37,8

x

Wskaźnik płynności II stopnia

100,1

104,4

x


Przychody z całokształtu działalności były wyższe o 4,6% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 4,3%, co znalazło odzwierciedlenie w nieznacznej poprawie wskaźnika poziomu kosztów (z 95,5% przed rokiem do 95,2%). Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz koszty tej działalności były wyższe niż przed rokiem (odpowiednio o 4,2% i o 3,8%).


¹ Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą 16 475 podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkół wyższych. Dane prezentowane są według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter