Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń - wrzesień 2016 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
21.11.2016

W okresie styczeń-wrzesień br. podstawowe wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw¹ były wyższe od relatywnie słabszych notowanych przed rokiem. Korzystniejsze niż przed rokiem były również podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były niższe od notowanych w okresie styczeń-wrzesień 2015 roku (kiedy miał miejsce wzrost o 12,3%).

Wyszczególnienie

I-IX 2015

I-IX 2016

I-IX 2015=100

w milionach złotych

Przychody z całokształtu działalności

1 850 894,1

1 904 815,2

102,9

w tym przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

1 796 296,3

1 846 595,7

102,8

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności

1 764 860,5

1 801 379,3

102,1

w tym koszt własny sprzedanych produktów oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów

1 716 558,7

1 754 043,4

102,2

Wynik na sprzedaży produktów, towarów i materiałów

79 737,6

92 552,3

116,1

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej

6 107,7

9 553,5

156,4

Wynik na operacjach finansowych

 188,2

1 330,1

706,7

Wynik finansowy brutto

86 011,1

103 435,9

120,3

Wynik finansowy netto

73 007,2

88 889,2

121,8

Zysk netto

95 088,3

105 979,0

111,5

Strata netto

22 081,1

17 089,9

77,4

                                                                                                                                      w %

Wskaźnik poziomu kosztów

95,4

94,6

x

Wskaźnik rentowności ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

4,4

5,0

x

Wskaźnik rentowności obrotu brutto

4,6

5,4

x

Wskaźnik rentowności obrotu netto

3,9

4,7

x

Wskaźnik płynności I stopnia

37,5

38,5

x

Wskaźnik płynności II stopnia

103,0

104,5

x


Przychody z całokształtu działalności były wyższe o 2,9% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 2,1%. W rezultacie odnotowano poprawę wskaźnika poziomu kosztów z 95,4% przed rokiem do 94,6%. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów rosły w skali roku w tempie 2,8%, a koszty tej działalności w tempie 2,2%.


Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter