Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń wrzesień 2017 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
21.11.2017

W okresie styczeń-wrzesień br. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe ukształtowały się na zbliżonym poziomie jak w roku ubiegłym. Nakłady inwestycyjne były nieznacznie niższe od notowanych w okresie styczeń-wrzesień 2016 roku (kiedy miał miejsce spadek o 9,1%).


Wyszczególnienie

I-IX 2016

I-IX 2017

I-IX 2016=100

w milionach złotych

Przychody z całokształtu działalności

1 904 815,2

2 084 519,2

109,4

w tym przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

1 846 595,6

2 022 069,6

109,5

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności

1 801 379,3

1 970 688,5

109,4

w tym koszt własny sprzedanych produktów oraz wartość sprzedanych    towarów i materiałów

1 754 043,3

1 921 676,4

109,6

Wynik na sprzedaży produktów, towarów i materiałów

92 552,3

100 393,2

108,5

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej

9 553,5

7 190,5

75,3

Wynik na operacjach finansowych

1 330,1

6 247,0

469,7

Wynik finansowy brutto

103 435,9

113 830,7

110,1

Wynik finansowy netto

88 889,2

95 920,6

107,9

Zysk netto

105 979,0

111 484,7

105,2

Strata netto

17 089,9

15 564,1

91,1

                                                                                                                                      w %

Wskaźnik poziomu kosztów

94,6

94,5

x

Wskaźnik rentowności ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

5,0

5,0

x

Wskaźnik rentowności obrotu brutto

5,4

5,5

x

Wskaźnik rentowności obrotu netto

4,7

4,6

x

Wskaźnik płynności I stopnia

38,5

36,3

x

Wskaźnik płynności II stopnia

104,5

101,9

x

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter