Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń czerwiec 2016 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
22.08.2016

W I półroczu 2016 roku podstawowe wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw¹ były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Korzystniejsze niż przed rokiem były również podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były niższe od notowanych w I półroczu 2015 roku (kiedy miał miejsce wzrost o 10,9%).

Wyszczególnienie

I-VI 2015

I-VI 2016

I-VI 2015=100

w milionach złotych

Przychody z całokształtu działalności

1 211 368,2

1 254 700,2

103,6

w tym przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

1 174 981,7

1 211 605,0

103,1

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności

1 146 901,9

1 183 722,9

103,2

w tym koszt własny sprzedanych produktów oraz wartość sprzedanych    towarów i materiałów

1 117 396,7

1 150 578,3

103,0

Wynik na sprzedaży produktów, towarów i materiałów

57 585,0

61 026,7

106,0

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej

4 280,8

5 932,8

138,6

Wynik na operacjach finansowych

2 600,5

4 017,9

154,5

Wynik finansowy brutto

64 367,5

70 977,3

110,3

Wynik finansowy netto

54 471,6

61 522,4

112,9

Zysk netto

67 131,3

74 783,1

111,4

Strata netto

12 659,7

13 260,8

104,8

                                                                                                                                      w %

Wskaźnik poziomu kosztów

94,7

94,3

x

Wskaźnik rentowności ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

4,9

5,0

x

Wskaźnik rentowności obrotu brutto

5,3

5,7

x

Wskaźnik rentowności obrotu netto

4,5

4,9

x

Wskaźnik płynności I stopnia

36,2

37,2

x

Wskaźnik płynności II stopnia

101,1

101,8

x

 

¹Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą 17 121 podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej. Dane prezentowane są według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).

Od 2016 r. (nowelizacja ustawy o rachunkowości Dz.U. z 2013 r. poz.330 z późn. zm.) wszelkie skutki zdarzeń, które dotychczas wpływały na zyski i straty nadzwyczajne, są zaliczane odpowiednio do pozostałych przychodów i pozostałych kosztów operacyjnych.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter