Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w I kwartale 2014 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
23.05.2014

W I kwartale 2014 r. badane przedsiębiorstwaa) uzyskały korzystniejsze niż rok wcześniej wyniki finansowe. Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe były lepsze od uzyskanych przed rokiem.

Przychody z całokształtu działalności były wyższe o 2,7% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 2,1%, co znalazło odzwierciedlenie w poprawie wskaźnika poziomu kosztów (z 96,0% przed rokiem do 95,5%). Zarówno przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, jak i koszty tej działalności były wyższe niż przed rokiem (odpowiednio o 3,2% i 3,0%).

Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 24,8 mld zł i był wyższy o 8,9% niż rok wcześniej. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 3,2 mld zł i był wyższy o 1,0 mld zł niż przed rokiem. Zanotowano lepszy wynik na operacjach finansowych (poprawa z minus 3,1 mld zł do minus 2,4 mld zł).

Wynik finansowy brutto wyniósł 25,6 mld zł wobec 21,9 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się podobnie jak przed rokiem na poziomie 4,3 mld zł. Wynik finansowy netto wyniósł 21,3 mld zł i był wyższy o 20,6% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 28,9 mld zł i był wyższy o 4,7% od uzyskanego przed rokiem, a strata netto obniżyła się o 23,5% i wyniosła   7,6 mld zł. Zysk netto wykazało 67,6% ogółu przedsiębiorstw (wobec 61,6% przed rokiem), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 73,8% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 73,0% przed rokiem). W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 75,7% jednostek (przed rokiem 69,7%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich badanych podmiotów tej sekcji wyniósł 75,3% (wobec odpowiednio 78,8% rok wcześniej).

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter