Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
20.03.2015

Wyniki finansowe brutto i netto badanych przedsiębiorstw w 2014 roku były nieco słabsze od uzyskanych rok wcześniej. Nieznacznemu pogorszeniu uległ wskaźnik poziomu kosztów oraz wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto.

 

Wyszczególnienie

I-XII 2013

I-XII 2014

 

I-XII 2013=100

w milionach złotych

Przychody z całokształtu działalności

2 392 594,2

2 442 964,7

102,1

w tym przychody ze sprzedaży produktów, towarów  i materiałów

2 312 285,8

2 359 391,1

102,0

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności

2 284 484,5

2 337 425,6

102,3

w tym koszt własny sprzedanych  produktów oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów

2 212 933,5

2 253 928,5

101,9

Wynik na sprzedaży produktów, towarów i materiałów

99 352,4

105 462,7

106,2

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej

10 640,2

6 615,6

62,2

Wynik na operacjach finansowych

-1 882,9

-6 539,2

x

Wynik na działalności gospodarczej

108 109,6

105 539,1

97,6

Wynik finansowy brutto

108 113,5

105 685,9

97,8

Wynik finansowy netto

92 107,4

90 158,6

97,9

Zysk netto

111 047,5

115 546,0

104,1

Strata netto

18 940,1

25 387,4

134,0

 

w %

Wskaźnik poziomu kosztów

95,5

95,7

x

Wskaźnik rentowności ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

4,3

4,5

x

Wskaźnik rentowności obrotu brutto

4,5

4,3

x

Wskaźnik rentowności obrotu netto

3,8

3,7

x

Wskaźnik płynności I stopnia

35,0

38,9

x

Wskaźnik płynności II stopnia

96,8

102,5

x

 

Przychody z całokształtu działalności były wyższe o 2,1% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 2,3%, co znalazło odzwierciedlenie w nieznacznym pogorszeniu wskaźnika poziomu kosztów (z 95,5% przed rokiem do 95,7%). Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz koszty tej działalności były wyższe niż przed rokiem (odpowiednio o 2,0% i o 1,9%).

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter