Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2013 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
21.11.2013

Wyniki finansowe badanych przedsiębiorstwa) w okresie styczeń-wrzesień br. były korzystniejsze od uzyskanych rok wcześniej. Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe nie odbiegały znacząco od uzyskanych przed rokiem.

Nieco mniejsze spowolnienie przychodów z całokształtu działalności niż kosztów ich uzyskania (odpowiednio o 0,3% i o 0,4%), znalazło odzwierciedlenie w nieznacznej poprawie wskaźnika poziomu kosztów (z 95,4% przed rokiem do 95,3%).Zarówno przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów jak i koszty tej działalności były nieco niższe niż przed rokiem (odpowiednio o 0,1% i o 0,2%).

Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 75,8 mld zł i był wyższy o 2,4% niż rok wcześniej. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 8,2 mld zł i był wyższy o 3,0 mld zł niż przed rokiem.Zanotowano gorszy wynik na operacjach finansowych (minus 1,2 mld zł wobec dodatniego wyniku 2,1 mld zł przed rokiem), co było następstwem większego spadku przychodów na operacjach finansowych (o 12,2%) niż kosztów (o 1,7%) – głównie w zakresie salda różnic kursowych.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter