Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-grudzień 2018 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
21.03.2019

W 2018 roku wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były słabsze od uzyskanych rok wcześniej. Pogorszyły się również podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były wyższe o 12,2% od notowanych w 2017 roku (kiedy miał miejsce wzrost o 3,4%).

Przychody z całokształtu działalności były wyższe o 6,7% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 7,5%. Pogorszył  się wskaźnik poziomu kosztów z 94,8% przed rokiem do 95,5%. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły o 7,3%, a koszty tej działalności wrosły w skali roku o 7,6%.

Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 137,6 mld zł i był wyższy o 2,1% niż w 2017 roku. Wynik finansowy z pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 3,5 mld zł i był niższy o 4,8 mld zł niż przed rokiem. Zanotowano pogorszenie wyniku na operacjach finansowych (minus 3,4 mld zł wobec 7,1 mld zł w 2017 roku).

Wynik finansowy brutto wyniósł 137,7 mld zł wobec 150,1 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 25,0 mld zł (wobec 23,7 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 112,7 mld zł i był niższy o 10,8% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 137,8 mld zł i był niższy o 5,1% od uzyskanego w 2017 roku, a strata netto wyniosła 25,1 mld zł i zwiększyła się o 33,0%. Zysk netto wykazało 80,6% ogółu przedsiębiorstw (wobec 80,9% rok wcześniej), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 85,9% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 87,4% przed rokiem). W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 82,3% jednostek (przed rokiem 82,8%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 89,9% (wobec odpowiednio 90,0% przed rokiem).

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter