Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I-VI 2015 roku.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
21.08.2015

W I półroczu 2015 r. badane przedsiębiorstwa¹ uzyskały korzystniejsze niż rok wcześniej wyniki finansowe. Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe były lepsze od uzyskanych przed rokiem.

Przychody z całokształtu działalności były wyższe o 3,6% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 2,8%, co znalazło odzwierciedlenie w poprawie wskaźnika poziomu kosztów (z 95,3% przed rokiem do 94,7%). Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz koszty tej działalności były wyższe niż przed rokiem (odpowiednio o 3,6% i o 3,3%).
Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 57,6 mld zł i był wyższy o 10,8% niż rok wcześniej. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 4,3 mld zł i był niższy o 0,8 mld zł niż przed rokiem. Zanotowano poprawę wyniku na operacjach finansowych (2,6 mld zł wobec minus 2,6 mld zł przed rokiem), co było następstwem wzrostu przychodów na operacjach finansowych w skali roku (o 12,8%) oraz spadku kosztów tych operacji (o 15,5%).
Wynik finansowy brutto wyniósł 64,4 mld zł wobec 54,5 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 9,9 mld zł wobec 8,4 mld zł. Wynik finansowy netto wyniósł 54,5 mld zł i był wyższy o 18,1% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 67,1 mld zł i był wyższy o 10,0% od uzyskanego przed rokiem, a strata netto wyniosła 12,7 mld zł i zmniejszyła się o 15,0%. Zysk netto wykazało 75,0% ogółu przedsiębiorstw (wobec 73,9% przed rokiem), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 83,6% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 79,2% przed rokiem). W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 79,2% jednostek (przed rokiem 79,7%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 89,7% (wobec odpowiednio 80,8% przed rokiem).

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter